Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului viermele prunelor generaţia II la prun. Larvele generaţiei II, considerate cele mai păgubitoare, sapă galerii către sâmbure şi consumă pulpa fructului.

 

Se mai combat: afide, defoliatoare, monilioza, ciuruirea, pătarea roşie.

Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:

1. Karate Zeon – 0,015% + Merpan – 0,2% sau

2. Laser 240 SC – 0,6 l/ha + Luna Experience – 0,5 l/ha sau

3. Poleci – 0,05 % + Dithane M 45 – 0,2%.

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 29 iunie – 3 iulie.

Tratamentul se repetă la 7 – 10 zile, folosind un alt amestec din cele menţionate mai sus.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani.

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului. Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare, precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016 – se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.