În perioada campaniei agricole de vară, în special în perioada campaniei de recoltare a cerealelor păioase, creşte riscul de incendiu atât la lanuri, cât şi depozitele de cereale şi furaje, evenimente care pot avea consecinţe dezastruoase asupra mediului înconjurător, vieţii şi bunurilor.

Pentru reducerea riscurilor producerii unor incendii pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor, proprietarii de terenuri agricole, deţinătorii de utilaje agricole şi de transport, precum şi cetăţenii, trebuie să ţină cont de măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate pe timpul desfăşurării campaniei de recoltare şi depozitare a cerealelor. Concret: lucrările vor începe prin izolarea lanurilor faţă de drumuri, păduri şi căi ferate prin crearea unor fâşii paralele arate sau discuite cu dimensiunea cuprinsă între 20 - 30 m; la lucru, se vor admite doar utilajele verificate tehnic de către persoanele autorizate şi ale căror ţevi de eşapament sunt prevăzute cu dispozitive omologate de reţinere a scânteilor; începând cu perioada coacerii şi până la terminarea recoltării cerealelor, se interzice fumatul, iluminatul cu flacăra deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanurile de cereale şi pe mirişti, pe combine, utilaje şi autovehicule de transport; locurile pentru fumat nu se vor amplasa la o distanţă mai mică de 50 m faţă de culturile de cereale păioase, în perioada coacerii şi recoltării, precum şi faţă de locurile de depozitare a paielor. De asemenea, faţă de depozitele şi punctele de alimentare cu combustibil, distanţa va fi de peste 40 m; alimentarea cu carburanţi se va face în punctele de alimentare special amenajate (la cel puţin 20 m în afara lanurilor de cereale) iar aprovizionarea maşinilor agricole la punctele de alimentare, se va face cu motoarele oprite. Este interzis transportul şi transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise sau confecţionate din material plastic şi alimentarea în lan sau la distanţe mai mici de 50 m faţă de acestea, a autovehiculelor, maşinilor şi utilajelor agricole. De asemenea: remedierea unor defecţiuni apărute la maşinile şi utilajele agricole se va face la o distanţă de cel puţin 50 m faţă de lanurile nerecoltate, mirişti sau vegetaţie uscată; toate maşinile şi utilajele agricole, precum şi cele care au acces în zonele cu vegetaţie uscată sau deşeuri combustibile, vor fi dotate cu stingătoare cu praf şi dioxid de carbon, iar personalul de deservire va fi instruit cu privire la respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor. De precizat, în încheiere, că în perioada caniculară şi de secetă prelungită arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.