Conform eşantionului stabilit pentru acest an de APIA, Aparat Central, în Bihor vor fi verificate 501 exploataţii prin control clasic pe teren şi 4.874 exploataţii prin teledetecţie.

Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CJAPIA) Bihor informează fermierii care au depus cererea unică de plată pe suprafaţă în anul 2017 că a început activitatea de control pe teren a acestor cereri. Scopul controalelor pe teren este acela de a verifica datele declarate de către fermier în cererea de plată precum şi de a verifica respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza examinării situaţiei efective de pe teren şi, în consecinţă, de a asigura o plată adecvată a fondurilor alocate pentru plăţile pe suprafaţă. Obiectivele controlului pe teren sunt acelea de a determina: limitele şi suprafaţa parcelelor agricole; respectarea condiţiilor de ecocondiţionalitate, pe suprafaţa întregii ferme; speciile plantelor cultivate pe parcela agricolă declarată  în solicitarea de sprijin sau tipul categoriei de folosinţă a terenului; respectarea cerinţelor specifice pachetelor de agro-mediu, pentru parcela  solicitată; alte condiţii stabilite pentru a asigura faptul că parcelele declarate sunt într-adevăr parcelele pentru care fermierul este îndreptăţit să solicite sprijin, cât şi declararea tuturor parcelelor. De asemenea, inspectorii instituţiei verifică: dacă toate obligaţiile privind practicile de ecologizare sau echivalente sunt respectate de către beneficiar. Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe, conform reglementărilor europene şi naţionale pe care trebuie să le respecte fermierii, sunt: exploatarea unui teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, cu suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei este de cel puţin 0,1 ha; respectarea cerinţelor de eco-condiţionalitate reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei, respectiv: bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), Cerinţele minime (relevante pentru măsura de agro-mediu); respectarea cerinţelor specifice pachetelor aferente Măsurilor de dezvoltare rurală și a schemelor de sprijin cuplat.

“Având în vedere că în perioada imediat următoare vor avea loc controale prin teledetecţie şi controale clasice pe teren, atenţionăm fermierii care au depus cereri unice de plată să-şi îndeplinească angajamentele asumate, inclusiv cele cu privire la respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu. În principiu, controalele la faţa locului vor acoperi toate parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere şi trebuie efectuată verificarea condiţiilor de eligibilitate şi unde este cazul folosinţa, conform fiecărei scheme. De asemenea, sfătuim fermierii care vor fi verificaţi să dea curs solicitărilor funcţionarilor APIA de a se prezenta la terenul verificat deoarece este necesară  prezenţa fermierului atunci când acesta a fost selectat pentru controlul măsurii de agromediu si de asemenea pentru controlul cerintelor de ecocondiţionalitate din domeniul cerinţelor legale în materie de gestionare, adică a SMR-urilor”- precizează dl. Florian Pavel, director executiv al CJAPIA Bihor.