Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CJAPIA) Bihor reaminteşte că fermierii care deţin sub 50 ha teren agricol trebuie să depună cererile unice de plată la Centrul Local APIA de care aparţin, iar fermierii cu peste 50 ha teren agricol - la Centrul Judeţean APIA.

Potrivit datelor instituţiei, toţi cei 37.824 fermieri care au depus cereri unice de plată în 2016 au primit, sau urmează să primească, o invitaţie în care se precizează ziua, locul, ora şi funcţionarul APIA care va prelua cererea. În primele 9 zile de la declanşarea acţiunii de preluare a cererilor unice de plată au fost invitaţi la APIA un număr de 7.100 fermieri din care s-au prezentat doar 5.021 (70,72%). De asemenea, 2.079 fermieri din cei care au primit invitaţii pentru a-şi depune cererile unice de plată, din diferite motive, nu s-au prezentat la Centrele Locale APIA. Zonele cu cele mai scăzute procente de prezentare la APIA în vederea depuneri cererilor unice de plată sunt: Salonta - 50,24%, Oradea - 60,91% şi Tinca - 67,42%.

CJAPIA Bihor reaminteşte fermierilor calendarul Campaniei 2017: 1 martie - 15 mai 2017 - depunerea/primirea cererilor unice de plată; 1 iunie - 1 iulie 2017 - efectuarea controlului administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată, eşantionarea şi transmiterea eşantioanelor de control către Centrele Judeţene APIA; 1 iulie - 1 octombrie 2017 - se va efectua controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eşantionate la control pe teren, iar controlul aferent unor obligaţii specifice în iarna sau în primăvara anului următor, după caz; 15 octombrie - 30 noiembrie 2017 - plata avansului pentru anul de cerere 2017; 1 decembrie 2017 - 31 martie 2018 - se va efectua plata regulară aferentă anului de cerere 2017. Atât MADR, cât şi APIA fac tot posibilul ca anul 2017 să marcheze intrarea în normalitate, fermierii să-şi primească la timp subvenţiile, realizarea acestui deziderat impund, ca o necesitate, finalizarea depunerii/preluării cererilor unice de plată până la data de 15 mai 2017. Acesta este motivul pentru care conducerea instituţiei adresează fermierilor rugămintea de a respecta programarea făcuta de APIA, evitându-se astfel aglomeraţia din perioada 1 - 15 mai 2017.

"Zilnic, până la termenul-limită 15 mai 2017, vor fi preluate cererile unice de plată cu prioritate pentru cei invitaţi, dar niciun fermier nu va pleca de la Centrul Local sau Centrul Judeţean APIA fără a depune cererea. Avem convingerea că Unităţile Administrativ Teritoriale din judeţ vor sprijini fermierii pentru a recupera întârzierea înregistrată în acest moment în acţiunea de depunere/preluare a cererilor unice de plată şi de finalizare a acesteia până la data de 15 mai 2017 - - precizează directorul executiv al Centrului judeţean APIA Bihor, dl. Florian Pavel.