Crescătorii de porci pot beneficia de un ajutor de minimis în valoare de 1.200 lei/scroafă/an, cu condiția comercializării a minim 4 purcei/cap de scroafa/an la o greutate de cel puțin 8 kg/cap.

În baza HG 365/07.05.2020 a fost aprobată schema de “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“ pentru anul 2020.

Sunt eligibili producătorii care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să dețină exploatație înregistrată/autorizată sanitar-veterinar; să dețină scroafe înscrise în registrul genealogic; să aibă registrul exploatației completat și actualizat, să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minimum 4 purcei/an/scroafă la o greutate de minimum 8 kg/cap; să identifice purceii conform legislației in vigoare și să mențină efectivul de scroafe cu care s-a înscris în program pe toată perioada de derulare a acestuia. Potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic au obligația de a depune la DAJ Bihor, cereri de plată după livrarea produșilor obținuti de la scroafele eligibile înscrise în cererea de înscriere până cel târziu 10 decembrie a anului pentru care se depune cererea, împreună cu facturi de vanzare, aviz de însoțire a mărfii cu numărul de purcei comercializați, document de mișcare animale vii, certificat sanitar-veterinar și registrul de monte și fătări din care să rezulte produșii livrați spre comercializare. Înscrierea în program se face în baza unei cereri însoțită de: certificatul de înregistrare la ONRC și copia BI/CI a împuterniciților; document din care rezultă că exploatația este înregistrată în RNE; document de înregistrare sanitar-veterinar; adeverința eliberată de asociația acreditată de ANZ pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei; registrul exploatației completat la zi și dovadă cont activ bancă/trezorerie. Documentele vor fi depuse la Direcția pentru Agricultură Județeana Bihor, Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26, județul Bihor pe tot parcursul anului. De precizat, în încheiere, că modelul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul DAJ Bihor - www.directiaagricolabihor.ro, informații suplimentare putând fi obținute la DAJ Bihor, responsabil proiect- dna Angela Barău, tel. 0259416722, int. 15.