Microintreprinderile care au salariaţi cu timp parţial pot aplicã cota de 1% doar dacă fracţiunile de normă, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi.

Potrivit prevederilor legale, o microîntreprindere este, în anul 2019, o persoană juridică română care îndeplinește, în mod cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal 2018, următoarele condiții esențiale prevăzute de Codul fiscal: a realizat venituri care n-au depășit echivalentul în lei a un milion de euro (cursul de schimb folosit e cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile); capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale; nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești. Impozitul pe veniturile microîntreprinderii sau, mai simplu, impozitul micro trebuie aplicat din anul fiscal următor celui în care sunt îndeplinite condițiile de mai sus. Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt următoarele: 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi; 3% pentru microintreprinderile care nu au salariaţi. În vederea aplicării acestor cote, salariatul reprezintă o persoană angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, însă condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microintreprinderilor care: au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi; au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Aşadar, microintreprinderile care au salariaţi cu timp parţial pot aplica cota de 1% doar dacă  fracţiunile de normă, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi. Spre exemplu, o microintreprindere cu doi salariaţi cu normă de 2 ore/zi va aplica cota de 3%, însă o microintreprindere cu doi salariaţi cu normă de 4 ore/zi va aplica cota de 1%.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microintreprinderile care au un salariat şi care aplică cota de impozitare de 1%, al căror raport de muncă încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi trimestru este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni. Pentru microintreprinderile care nu au niciun salariat, în situaţia în care angajează un salariat, în scopul modificării cotelor de impozitare de la 3% la 1% noul salariat trebuie angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni. Calculul și plata impozitului micro se fac trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Cu alte cuvinte, aceste termene sunt, pentru anul 2019, următoarele: 25 aprilie 2019, pentru trimestrul I; 25 iulie 2019, pentru trimestrul II; 25 octombrie 2019, pentru trimestrul III; 27 ianuarie 2020, pentru trimestrul IV.