Firmele si persoanele fizice care aruncă deşeurile rezultate din construcţii şi demolări, reparaţii şi amenăjari ale clădirilor vor fi obligate prin lege să le elimine legal, conform unui act normativ care a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 865/28 octombrie 2019.

Potrivit iniţiatorilor noilor reglementări, sunt extrem de frecvente cazurile în care populaţia abandonează astfel de deşeuri sau alte deşeuri voluminoase în zone care, în timp, devin depozite necontrolate de deşeuri. Astfel, prin normele legale referitoare la deşeuri, au fost modificate sancţiunile în cazul săvârşirii unor contravenţii, după cum urmează: amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei - pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei - pentru persoanele juridice. Noile prevederi stabilesc că titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE. Sancţiunile menţionate se aplică şi în cazul încălcării următoarelor dispoziţii: producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1); producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora; producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor legale; pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă. Prevederile legale stabilesc, de asemenea, că operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru activitatea de eliminare a deșeurilor au următoarele obligații: să asigure eliminarea în totalitate a deșeurilor care le sunt încredințate; să amplaseze și să amenajeze instalația de eliminare a deșeurilor într-un spațiu și în condiții stabilite de autoritățile teritoriale pentru protecția mediului competente; să introducă în instalația de eliminare numai deșeurile menționate în autorizația emisă de autoritățile competente și să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea. Abandonarea deșeurilor, respectiv eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă. În cazul nerespectării interdicţiei privind abandonarea deșeurilor, potrivit legii, se aplică și următoarea sancțiune contravențională complementară: ridicarea deșeurilor depozitate în alte zone decât cele autorizate, curățarea terenului, precum și eliminarea acestora conform legislației în vigoare.