Schema se aplică pe întreg teritoriul României, pentru producătorii agricoli care utilizează suprafețe cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, potrivit cererii unice de plată 2022, de minim 0,1 ha  inclusiv și maxim 200 ha inclusiv indiferent dacă suprafața declarată în cererea unică de plată  2022 este mai mare de 200 ha și achiziționează resursele materiale necesare.

Ministerul Agriculturii a publicat, în dezbatere, pe site-ul oficial, un proiect de hotărâre de Guvern prin care li se acordă fermierilor un ajutor excepțional de 176,80 euro/ha, maxim 35.000 euro/fermier. Grantul financiar reprezintă suma care se acordă pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie 2022 - 12 august 2022 pentru achiziția de resurse materiale respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022 activităților pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin. Plățile se efectuează până la data de 30 septembrie 2022. Beneficiarii schemei trebuie: să solicite ajutorul excepțional prevăzut de hotărâre; să fie înregistrați în evidențele APIA cu cererea unică de plată 2022 cu suprafețe declarate de teren cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, prevăzute la codurile menționate în anexa nr. 1; suprafețele declarate se încadrează în intervalul de la minim 0,1 ha inclusiv, până la maxim 200 ha inclusiv chiar dacă suprafețele declarate în cererea unică de plată 2022 sunt mai mari de 200 ha; să achiziționeze resurse materiale pe bază de documente justificative, precum documente fiscale respectiv factura, bon fiscal, din care să rezulte datele de identificare ale solicitantului respectiv nume și prenume/denumire, în perioada 24 februarie 2022 - 12 august 2022; să mențină suprafața aferentă culturilor pentru care beneficiază de ajutor excepțional, în anul de cerere 2023. Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate trebuie să depună la centrele locale/județene APIA unde au depus cererea unică de plată 2022, o cerere de solicitare a ajutorului excepțional, însoţită de: copie a documentelor justificative de achiziție de la furnizori a resurselor materiale necesare, respectiv produse fertilizante, motorină, produse de protecție a plantelor, după caz, emise în perioada 24 februarie 2022 - 12 august 2022; copie document coordonate bancare în condițiile în care coordonatele bancare sunt diferite față de coordonatele bancare înscrise în cererea unică de plată 2022; copiile documentelor de identificare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la APIA pentru anul de cerere 2022 rămân valabile și pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta hotărâre, dacă nu au fost modificări față de acestea. Cererile și documentele se depun/transmit la APIA în perioada 16 august 2022 - 29 august 2022. Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar. Grantul financiar unitar este în cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro. Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor sunt de 126.150,673 mii lei, echivalentul sumei de 25.490,649 mii euro, care se asigură astfel: 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3425 mii euro - finanțare externă nerambursabilă; 63.075,3364 mii lei - echivalentul sumei de 12.745,3425 mii euro, de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 și în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 MADR cu această destinaţie.