Plata pentru bunăstarea animalelor se menține și în noul PAC iar sectoarele pentru care se acordă bani rămân cele deja cunoscute: creșterea porcinelor și a păsărilor.

Fermierii vor beneficia de o alocare de 736,25 milioane euro în noua Politică Agricolă Comună (PAC) pentru măsura de bunăstare la porcine și sectorul de creștere a păsărilor. Bunăstarea animalelor vizează stimularea aplicării unor standarde superioare de bunăstare a animalelor în fermele de porci şi păsări, care depăşesc standardele minime obligatorii, răspunzând nevoilor privind siguranţa alimentară şi asigurarea calităţii produselor alimentare prin îmbunătăţirea sănătăţii animalelor în urma adaptării condiţiilor de hrănire, adăpare şi adăpostire a acestora. Un document al Ministerului Agriculturii, lansat în dezbatere, arată cum s-ar putea plăti subvenția în noua sa formă, începând cu 2023. Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100%, iar alocarea pe cinci ani (2023-2027) este de 736,25 milioane euro. Pe an suma împărțită crescătorilor de animale ar urma să fie de circa 147,25 de milioane euro, plafon care se împarte între crescătorii de porci și cei de pasăre. În cadrul Intervenției Bunăstarea animalelor a PNS 2023 2027 România optează pentru încurajarea aplicării standardelor superioare de bunăstare a porcilor (Pachetul a) şi a păsărilor (Pachetul b). Beneficiarii intervenției trebuie să respecte standardele naționale obligatorii relevante prevăzute în legislația națională, acestea constituind nivelul de bază neremunerat, iar aplicarea angajamentelor de asigurare a condițiilor superioare de bunăstare a animalelor reprezintă nivelul superior pentru care beneficiarii primesc plata compensatorie. Rambursarea costurilor unitare care acoperă costurile suplimentare și pierderile de venit. Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100%. De asemenea nu sunt eligibile cheltuielile cu medicamentele, vaccinările și alte practici care conduc la creșterea beneficiului economic al fermierului. Conform MADR, sunt eligibile exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor și din sectorul avicol, autorizate sanitar veterinar. De asemenea, plăţile pentru bunăstarea porcilor pot fi acordate în cadrul intervenției/pachetului/ subpachetului dacă beneficiarul este înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA şi deţine un cod de exploataţie și deţine autorizaţie sanitară veterinară pentru întreaga exploatație cu cod ANSVSA. Crescătorii trebuie de asemenea să se angajeze să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe întreaga perioadă a angajamentului.