Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că termenul limită al depunerii cererilor de finanţare în cadrul Măsurii 14 – „Bunăstarea animalelor” – pachet b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor este 15 februarie 2020.

În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr.6/10.01.2020 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” din cadrul PNDR 2014-2020 –pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăţi anuale fixe şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermieri. Reamintim că, prin Măsura 14 - Bunăstarea animalelor, se promovează încurajarea în continuare a fermierilor cu scopul adoptării la scară largă a unor standarde ridicate de bunăstare a animalelor, garantându-se astfel păstrarea caracteristicilor și creşterea calității produselor finale, care prin depășirea semnificativă a standardelor comerciale minime aplicabile produselor de larg consum contribuie consistent la sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor şi la protecția mediului. Beneficiarii plăților în favoarea bunăstării păsărilor sunt exploatațiile comerciale autorizate sanitar-veterinar încadrati în categoria fermierilor activi care își asumă voluntar angajamente anuale în favoarea bunăstării animalelor. Pentru mai multe informații referitoare la accesarea sprijinului pentru bunăstarea păsărilor consultați Ghidul solicitantului pentru Măsura 14 - „Bunăstarea animalelor” din cadrul PNDR 2014-2020 – pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, Ediția a III-a-2020, aprobat prin Ordinul MADR nr. 15/14.01.2020, publicat pe site-ul APIA. Ghidul solicitantului pune la dispoziția potențialilor beneficiari informațiile necesare privind: condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii în vederea obținerii plăților; completarea și depunerea cererii de plată, fluxul documentelor utilizate şi termenele ce trebuie respectate de solicitanți pentru obținerea plăților; angajamentele asumate pe care trebuie să le respecte solicitanții în vederea accesării subpachetelor; respectarea prevederilor legale în vederea asigurării unei abordări exacte şi unitare a problemelor legate de completarea şi depunerea cererilor, respectarea obligațiilor şi angajamentelor luate prin semnarea cererii.