Prin acest act normativ se acordă un sprijin financiar pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi, pentru cererile depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în perioada 7 mai - 30 iunie 2020.

În Monitorul Oficial nr. 883/28 septembrie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 795/2020 privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi. Potrivit inițiatorilor, scopul schemei este acela de a susține prețurile la un nivel rezonabil pe piață pentru produsele agroalimentare vizate. Măsura este finanțată integral de la bugetul UE prin Fondul European de Garantare Agricolă și susținută inițial prin bugetul național din sumele alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020. Valoarea totală a ajutorului financiar este de 64.719,97 lei, aceasta fiind repartizată astfel: 47.018,96 lei, pentru depozitarea privată a unei cantități de 178,16 tone brânzeturi; 15.866,86 lei, pentru depozitarea privată a unei cantități de 37,51 tone unt; 1.834,15 lei, pentru depozitarea privată a unei cantități de 22,5 tone lapte praf degresat. Reamintim că, potrivit prevederilor legale, ajutorul financiar se acordă solicitanților care respectă prevederile Regulamentului delegat  (UE)  2016/1238 de  completare  a  Regulamentului  (UE)  nr. 1308/2013 al  Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică şi ajutoarele pentru depozitarea privată. Finanţarea  sumelor aprobate  de  către  Agenţia  de  Plăţi  şi  Intervenţie  pentru Agricultură (APIA), care reprezintă ajutorul financiar pentru depozitarea privată a  untului, laptelui  praf degresat și a anumitor  brânzeturi, se  asigură  ca  sprijin  financiar aferent Fondului european de garantare agricolă - FEGA şi se prefinanţează, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii, din sumele alocate MADR pe anul 2020 din venituri din privatizare, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat nr.5/2020. Cantitatea minimă eligibilă pentru fiecare cerere este de 10 tone -  pentru lapte praf degresat și unt, respectiv 0,5 tone - pentru brânzeturi, în acest ultim caz volumul maxim de produse care face obiectul schemei de ajutor pentru depozitare privată fiind de 931 tone. De precizat că, pentru euro, cursul de schimb utilizat este cel anunţat de Banca Centrală Europeană, respectiv 4,8493 lei pentru 1 euro. Conform prevederilor legale, APIA  va întocmi şi transmite  MADR centralizatorul cu beneficiarii și sumele cuvenite, în baza centralizatorului cu beneficiarii și sumele cuvenite MADR transmiţând Ministerului Finanţelor Publice (MFP) cererea de deschidere  a  creditelor  bugetare,  însoţită  de  Situaţia  centralizatoare  cu  sumele  solicitate  pentru ajutorul financiar prevăzut de lege. Potrivit legii, după aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor. De precizat, în încheiere, că APIA este autoritatea competentă pentru implementarea ajutorului financiar, care urmează să fie plătit în termen de maximum trei luni de la încheierea perioadei contractuale de depozitare.