Schema de sprijin va fi derulată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), apelul de depunere a cererilor fiind deschis pe 27 mai.

Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de OUG nr. 61/2022 cuprind atât microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, cât şi granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară sau în procent din cifra de afaceri. Solicitanții de ajutor de stat pot depune o singură solicitare de ajutor de stat pentru oricare dintre măsurile de sprijin prevăzute de lege, iar cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului și în limita fondurilor alocate. Microgranturile se avor acorda pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă; persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în OUG. Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate: au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019; au obținut o cifră de afaceri/venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, și a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la litera b din secțiunea de Beneficiari eligibili; își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant. Cursul de schimb valutar utilizat este cursul info/euro aferent lunii mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 de lei. MADR, în parteneriat cu APIA, va încheia până la data de 30 iunie 2022 contractele de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați şi va efectua plățile către beneficiari în temeiul contractului de acordare a ajutorului de stat. Printre cheltuielile efectuate din microgranturi se numără: cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri; cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale; datorii curente și restante față de furnizorii curenți; cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole; cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale etc. De precizat, în încheiere, că reprezentanţii MADR, împreună cu cei ai APIA, vor verifica tipurile de cheltuieli eligibile pe un eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.