Potrivit Proiectului de Hotărâre al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), lansat la data de 20 septembrie în dezbatere, plafonul inițial este majorat cu 141.059.000 lei după ce suma a mai fost odată majorată 87.430.000  lei, de la de la 340.550.000 lei la 427.980.000 lei.

Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, pentru anul 2021, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 569.039.000 lei care se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Astfel, plafonul inițial este majorat cu 141.059.000 lei după ce suma a mai fost odată majorată 87.430.000  lei, de la de la 340.550.000 lei la 427.980.000 lei. Noile sume vor fi folosite pentru plata trimestrului II. APIA a achitat deja la 30 iulie, sub formă de rambursare, 87.413.469,00 lei pentru un număr de 10.925 beneficiari, pentru trimestrul I aferent anului 2021. APIA precizează că a achitat fermierilor sumele aferente trimestrului I din 2021 pe 30 iulie. Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2021 este de 1,572 lei/litru. Reamintim că data de 2 august a fost ultima zi pentru depunerea cererii de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură pentru trimestrul II, 2021. Fermierii au putut transmite cererile prin mijloace electronice, dar si pe suport de hârtie, la CJAPIA de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de o serie de documente. Concret: pentru sectorul vegetal: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; pentru sectorul zootehnic: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz; copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente; documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; pentru sectorul îmbunătățiri funciare: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații; copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații; situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat; documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.