Proiectul de Ordin publicat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii stabileşte că deţinătorii de animale nu datorează, pentru producţia destinată furajării animalelor deţinute de aceştia, impozit pe venitul aferent terenului agricol cultivat cu soiuri de plante.

Astfel, potrivit art. 3 din ordinul MADR, suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil, se determină pe baza cerinţelor nutriţionale ale animalelor din speciile taurine, bubaline, ovine şi caprine şi a compoziţiei nutriţionale a furajelor, prevăzute în Ordinul MADR nr.369/2019 pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, a cerinţelor nutriţionale ale acestora, precum și a producţiilor medii la hectar obţinute la soiurile de plante utilizate în hrana animalelor. Pentru deţinătorii de animale din speciile porcine şi păsări, furajate cu nutreţuri combinate care pot fi alcătuite dintr-un amestec format din soiuri de plante cultivate pe terenurile proprii/deţinute, respectiv 80% pentru porcine şi 70% pentru păsări şi din concentrate industriale, respectiv 20% pentru porcine şi 30% pentru păsări, suprafeţele de teren care nu generează venit impozabil sunt cele necesare obţinerii soiurilor de plante utilizate în hrana animalelor care intră în structura nutreţului combinat. Pentru perioada de vară, suprafețele de pășuni și fânețe naturale care, conform Codului fiscal, nu generează venit impozabil asigură furajele necesare furajării animalelor deținute.

De asemenea, deţinătorii de animale determină suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil prin înmulţirea suprafeţei, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, cu numărul de animale adulte deţinute, în funcţie de specie. În cazul în care deţinătorii cresc mai multe specii de animale, suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil se calculează prin însumarea suprafeţelor determinate pentru fiecare specie. În afara perioadei de stabulaţie animalele sunt întreţinute pe pajişti naturale, suprafeţe care conform Codului fiscal nu generează venit impozabil, precizează Ordinul MADR. Totodată, Proiectul de Ordin mai include o anexă cu exemple de calcul a suprafețelor de teren care nu generează venit impozabil, pentru fiecare specie de animale în parte.