Certificarea ecologică a produselor este aplicabilă tuturor agenţilor economici, având următoarele forme de organizare: PF (Persoană Fizică), PFA (Persoană Fizică Autorizată, II (Întreprindere Individuală), SC (Societate Comercială) - SRL, SA.

Conform Regulametului CE 834/2007, sistemul de certificare ecologică este aplicabil numai produselor agroalimentare, mai exact produselor care pot fi consumate de către oameni sau animale (alimente şi furaje), precum şi a activităţilor în urma cărora sunt obţinute şi tranzacţionate aceste produse. Este vorba, mai precis, despre următoarele activiăţi: producţie agricolă (vegetală sau zootehnică); procesare a produselor ecologice (procesare, depozitare, conservare); comerţ, import, export cu produse ecologice; recoltare plante din flora spontană, pentru certificarea plantelor, fructelor sau a părţilor de plante ce cresc în mod natural în flora spontană; acvacultura pentru produsele vegetale (alge) sau animale acvatice. Aderarea la sistemul de agricultură ecologică se realizează prin semnarea unui contract de certificare ecologică, cu organismul de inspecţie şi certificare a produselor ecologice autorizat pe teritoriul României de către MADR. Important! Numai după obţinerea Certificatului de Conformitate pentru certificarea produselor ecologice, se poate începe activitatea propriu-zisă: procesare a produselor ecologice ( procesare, depozitare, conservare), comerţ, import, export cu produse ecologice, recoltare plante din flora spontană, pentru certificarea plantelor, fructelor sau a părţilor de plante ce cresc în mod natural în flora spontană. Termenul de înscriere la Direcţiile Agricole Judeţene în sistemul de agricultură ecologică, este 15 mai, termen obligatoriu numai pentru operatorii producătoriin agricoli (vegetal şi zootehnie). Înscrierea se va face oricând în timpul anului, numai înainte de începerea activităţii, până la data de 15 noiembrie pentru operatorii: procesatori de produse ecologice (procesare, depozitare, conservare), comerţ, import, export cu produse ecologice, recoltare plante din flora spontană, pentru certificarea plantelor, fructelor sau a părţilor de plante ce cresc în mod natural în flora spontana. Trebuie precizat că în ceea ce priveşte certificatul de conformitate, acesta este un document emis de către Organismul de Control care descrie: entitatea care efectuat inspecţia şi controlul (Organismul de Control, prescurtat OC), pentru conformitatea cu REG. CE 834/2007, deţinătorul certificării, activităţile şi produsele certificate, perioada de valabilitate a acestui document, alte elemente definite de fiecare stat membru al Uniunii Europene. Certificatul garantează certificarea produselor ecologice, în acord cu REG. CE 834/2007 şi este valabil la nivel mondial, asigurând certificarea în acord cu REG. CE 834/2007.  Potrivit legislaţiei în vigoare, conversia la sistemul de agricultura ecologică reprezintă o perioadă de tranziţie de la sistemul convenţional la cel ecologic şi are durata variabilă, după cum urmează: 2 ani - pentru plantele anuale, şi pentru plantele perene de nutreţ; 3 ani - pentru plantele perene; minim 6 luni - pentru animale, aceasta perioadă fiind definită în funcţie de specie şi categoria de aliment obţinuta (lapte, carne, miere, ouă). Conversia nu este aplicabilă anumitor activităţi, acestea putând fi desfăşurate imediat ce se deţine certificatul de conformitate. Acestea sunt: procesarea produselor ecologice (procesare, depozitare, conservare), comerţ, import, export cu produse ecologice, recoltare plante din flora spontană, pentru certificarea plantelor, fructelor sau a părţilor de plante ce cresc în mod natural în flora spontana. Trebuie precizat că pentru cei care doresc certificare ecologică, nu este obligatorie conversia întregii activităţi, asigurând însă principiile de separare şi trasabilitate potrivit legii.