Fermierii care s-au înscris în Programul Usturoiul trebuie să respecte încă două termene pentru a putea beneficia de subvenţie: 22 noiembrie - pentru valorificarea producției, respectiv 29 noiembrie - pentru prezentarea documentelor justificative care să ateste valorificarea producţiei.

Pentru a fi consideraţi eligibili în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, producătorii agricoli trebuie să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp şi să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp. Totodată, producătorii din sectorul legumicol care s-au înscris în program au obligaţia ca, până la data de 22 noiembrie, să își vândă producția, iar documentele justificative trebuie depuse anul acesta până la data de 29 noiembrie. Vor fi luate în considerare următoarele: bon fiscal, respectiv factura/fila/filele din carnetul de comercializare. Totodată, cei care s-au înscris în program trebuie să țină un registru cu toate tratamentele fitosanitare aplicate culturii și să depună odată cu restul actelor o copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.

Reamintim că, potrivit prevederilor legale, condițiile pentru a beneficia de sprijinul de maximum 3.000 de euro la hectar sunt următoarele: să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp; să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere; să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare). În acest an, valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.617,5 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de BCE la data de 30 septembrie 2020. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021 sunt în sumă de maximum 15.000 mii lei, reprezentând echivalentul sumei de maximum 3.078 mii euro, şi se asigură din bugetul pe anul 2021, repartizat de MADR, plăţile urmând să se facă până la sfârșitul anului după 29 noiembrie, când se încheie perioada pentru depunerea documentelor justificative și verificarea acestora. De precizat că Programul de susţinere a producţiei de usturoi se desfăşoară pe o perioada de trei ani, respectiv 2019 - 2021, în consecinţă acesta fiind ultimul în care se poate beneficia de sprijin sub această formă.