Începând cu data de 1 martie 2022, înrolarea contribuabililor în Spatiul Privat Virtual (SPV) va fi obligatorie. Documentele care vor fi depuse la unitatea fiscală centrală în format letric NU vor fi luate in considerare.

Spaţiul Privat Virtual - SPV este un serviciu gratuit, accesibil permanent, care oferă o serie de beneficii utilizatorilor săi, cum ar fi: informaţii cu privire la obligaţiile fiscale; posibilitatea de a primi acte administrativ fiscale și alte documente; informaţii cu privire la contribuţiile sociale; - acces și la alte servicii electronice pe care SPV le oferă. Din luna martie, categoriile de contribuabili/plătitori care vor fi obligate să transmită Fiscului central cereri, înscrisuri sau oricare alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică (SPV) dezvoltat de Ministerul Finanțelor/ANAF sunt: persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică; persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a documentelor mai sus amintite și le vor depune în format letric, unitatea fiscală centrală nu le va lua în considerare, procedând la notificarea acestora cu privire la obligativitatea comunicării acestora prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță. Înregistrarea în serviciul „Spațiul Privat Virtual“ se face accesând pagina principală ANAF, apoi sectiunea „Servicii Online“ - PFA II IF Taxe impozite deduceri. ANAF a prezentat și câteva dintre avantajele utilizării serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV): disponibilitate 24 ore din 24 ore, 7 zile din 7, acces facil și gratuit;  posibilitatea de a primi acte administrativ fiscale; posibilitatea depunerii declarațiilor fiscale; posibilitatea de a solicita/primi diferite documente (adeverință de venit, certificat de atestare fiscală, certificat de cazier fiscal, duplicate declarații depuse, duplicate recipise etc.); posibilitatea de a primi informații cu privire la obligațiile fiscale; plata obligațiilor fiscale; informații cu privire la contribuțiile sociale; posibilitatea de programare online a contribuabililor; posibilitatea de a transmite solicitari de asistenta in domeniul fiscal prin Formularul de contact inclus in SPV; acces gratuit la noutăți legale.