Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului aprobat prin Ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului și în limita fondurilor alocate.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță că va finanța, prin Programul Operațional Competitivitate, microgranturi și granturi pentru capital de lucru în valoare de 300 milioane euro, destinate IMM-urilor din domeniul agriculturii. Granturile vor fi acordate de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Acordarea finanțărilor face parte din pachetul de măsuri «Sprijin pentru România» și vizează reducerea impactului semnificativ generat de creșterea prețurilor la produsele de bază și derivatele acestora, precum și acordarea de sprijin pentru redresarea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pisciculturii, acvaculturii și industriei alimentare, unele dintre cele mai afectate de efectele pandemiei COVID-19 - menționează MIPE, într-un comunicat. Pentru acordarea de microgranturi este alocată suma de 50 milioane euro, iar pentru granturi pentru capital de lucru este alocat un buget de 250 milioane euro. Conform proiectului de act normativ, vor putea beneficia de aceste ajutoare de stat: IMM-uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI), societăți cooperative agricole, cooperative agricole, grupuri și organizații de producători, întreprinderi familiale (ÎF), înființate conform legislației în vigoare. Microgranturile vor fi în valoare de 5.000 euro. Vor putea beneficia de microgranturi: IMM-uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI) și întreprinderi familiale (ÎF), înființate conform legislației în vigoare. Valoarea granturilor pentru capital de lucru va fi stabilită în funcție de cifra de afaceri înregistrată în anul 2019, astfel: 5.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro; 15% din cifra de afaceri, fără a depăși valoarea de 120.000 euro, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro; maximum 120.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro. Vor putea contracta granturi: IMM-urile, microîntreprinderile, societățile agricole, cooperativele agricole, grupurile de producători și organizațiile de producători a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID -19. În opinia oficialilor, rezultatul finanțării unui număr cât mai mare de entități, aproximativ 15.000 din domeniul agricultură, acvacultura, piscicultură și industrie alimentară care deține o parte însemnată în ponderea sectoarelor economice la nivelul economiei României, va conduce la redresarea economică națională, crearea de noi locuri de muncă cu un impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale României. Cei interesați pot consulta proiectul  de act normativ pe site-ul MIPE.