Declarația privind beneficiarii reali poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă şi curier.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) reaminteşte că, la data de 1 octombrie 2021, se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului. Termenul menţionat mai sus este prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Totodată, ONRC reaminteşte că, potrivit dispozițiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 191/2020, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarii reali pentru societățile înregistrate în registrul comerțului până la data intrării în vigoare a legii referite, cu excepția celor prevăzute la art. 56 alin. (11), este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă. Pentru a evita apariția unor erori la înscrierea datelor din declarațiile pe proprie răspundere în Registrul Beneficiarilor reali, instituţia recomandă tehnoredactarea acestora. Declarația privind beneficiarii reali poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă şi curier. În contextul situației epidemiologice, în vederea evitării aglomerării ghișeelor, ONRC recomandă ca transmiterea cererilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali să se facă în principal prin portalul de servicii al ONRC. De asemenea, declarațiile se pot depune prin e-mail (adresele de e-mail ale ORCT) sau prin corespondență (poștă/curier). Declarația anuală privind beneficiarii reali se poate depune și personal la ORC de pe lângă Tribunalul unde persoana juridică are sediul social. În vederea îndeplinirii obligațiilor menționate mai sus, contribuabilii au posibilitatea de a bifa pe formularul-tip ”Declarația privind beneficiarii reali”, ambele casete, atât cea corespunzătoare depunerii declarației anuale, cât și cea prevăzută de dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu completările și modificările ulterioare. Atenţie! Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali constituie contravenție se sancționează cu amendă. De asemenea, potrivit articolului 57 din Legea nr. 129/2019, dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății.