Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agriocultură informează fermierii cu privire la următoarele termene de care trebuie să ţină seamă la depunerea cererilor de plată. Astfel,

Un prim termen este data de 29 aprilie 2022 pentru depunerea Cererile de sprijin privind depozitarea privată a cărnii de porc. Stocarea privată a cărnii de porc este un sprijin acordat, în situaţia în care, preţul mediu de piaţă pentru carcasele de porc se afla sub preţul de referinţă aşa cum este stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cu impact negativ semnificativ în sector. Ajutorul se acordă operatorilor care, într-un termen determinat, retrag de pe piaţă o cantitate de carnede porc, fixată în prealabil, proaspătă sau refrigerată, pe care o menţin în stoc, fără schimbarea depozitului, pe o perioada prevăzută într-un contract. Beneficiarii ajutorului sunt toate persoanele fizice autorizate, II, IF sau persoane juridice, plătitori de TVA, stabilite pe teritoriul Comunitar şi care:

desfăşoară activitatea în sectorul cărnii şi/sau cel al creşterii animalelor şi sunt înscrişi în Registrul Comerţului; dispun în vederea stocării de instalaţii corespunzătoare autorizate sau au încheiate contracte de depozitare în acest sens,

dispun de autorizaţie sanitar - veterinară. De asemenea, până la data de 2 mai inclusiv, se depun la APIA cererile de plată trimestriale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor aferente trimestrului I al anului 2022. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor se poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 20 de zile lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţită de documentele aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile. Tot până la aceeaşi dată se depun la APIA şi se depun la APIA şi Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 ianuarie - 31 martie 2022 (trim. I al anului 2022). Reamintim, totodată, că începând cu prima zi a lunii martie, a demarat Campanie de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2022. În conformitate cu prevederile OMADR nr.46 din 25 februarie 2022 privind aprobarea formularului - tip al cererii unice de plată pentru anul 2022, Campania de depunere a Cererilor Unice de Plată la APIA se va încheia la data de 16 mai 2022. Schemele care pot fi accesate în 2022 sunt: Schema de plată unică pe suprafaţă; Plata redistributivă; Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; Plata pentru tinerii fermieri; Schema simplificată pentru micii fermieri; Schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și sectorul zootehnic; Ajutoarele naţionale tranzitorii - vegetal şi zootehnic;

Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole: Măsura 10 - Agro-mediu şi climă; Măsura 11 - Agricultura ecologică; Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.