Fermierii, producătorii agricoli care nu raportează date la Ministerul Agriculturii, ori de câte ori li se cer, despre stocurile de hrană pe care le dețin, de produse agricole, riscă amenzi până la 15.000 de lei.

Potrivit Proiectului de Ordonanță de Urgență publicat la data de 21 iulie pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) şi aflat în dezbatere, fermierii, producătorii agricoli vor avea de îndeplinit o serie de obligații de raportare a unor date statistice privind stocurile deținute. Concret, așa cum stabilesc noile prevederi, cei ce lucrează cu produse agricole vor trebui să furnizeze, bilunar sau ori de câte ori autoritățile apreciază că-i necesar, o serie de date statistice de evidenţă a stocurilor de astfel de produse către centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul ministerului, prin direcțiile pentru agricultură județene. Astfel, raportarea va fi făcută de toţi producătorii agricoli, depozitarii și procesatorii, dar doar pentru anumite categorii de produse, ce vor fi stabilite de minister, prin ordin. “În vederea asigurării trasabilității produselor agricole pe piață, partenerii din sectorul agricol au obligaţia furnizării de date statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole, bilunar sau ori de câte ori Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale apreciază că este necesar, către centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul acestuia, prin direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București” – se arată în Proiect. Totodată, și metodologia de colectare, centralizare și prelucrare a datelor statistice de evidență a stocurilor de produse agricole va fi stabilită, după intrarea în vigoare a măsurii, printr-un ordin al MADR. În documentul aflat în dezbatere sunt prevăzute și sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor de raportare a datelor privind stocurile de produse agricole. Astfel, pentru nerespectarea acestei noi obligații, producătorii agricoli, depozitarii și procesatorii vor putea primi amenzi cuprinse între 5.000 și 15.000 de lei, sancțiuni ce vor fi aplicate persoane împuternicite în acest scop de MADR (vor fi stabilite în metodologie, cel mai probabil). Această obligație de raportare a stocurilor agricole apare din nevoia statului de a cunoaște care sunt cantitățile de astfel de produse pe care se poate baza în situațiile de urgență, în contextul în care România se luptă, de aproape jumătate de an, cu epidemia de coronavirus, iar producția agricolă din acest an a fost afectată de secetă.

De precizat, în încheiere, că măsurile din proiectul de OUG se vor aplica doar dacă acesta este adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.