Registrul Național de Franciză a fost înființat în octombrie 2019, de către Asociația Românã de Francizã, în conformitate cu Legea 179/2019 pentru modificarea și completarea OG nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei.

Reamintim că, potrivit legii, franciza reprezintă un sistem de comercializare a produselor și/sau al serviciilor și/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic și financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul și impune obligația de a exploata o afacere, în conformitate cu conceptul francizorului. Acest drept autorizează și obligă pe francizat, în schimbul unei contribuții financiare directe sau indirecte, să utilizeze mărcile de produse și/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul, drepturile de autor, precum și însemne ale comercianților, beneficiind de un aport continuu de asistentă comercială și/sau tehnică din partea francizorului, în cadrul și pe durata contractului de franciză încheiat între părți în acest scop. Conform legii, francizorul furnizează potenţialului francizat un document de dezvăluire de informaţii, care trebuie să conţină date specifice referitoare la: istoricul şi experienţa francizorului; amănunte privind identitatea managementului francizei; istoricul de litigii al francizorului şi al conducerii acestuia; suma iniţială pe care trebuie să o investească francizatul; obligaţiile reciproce ale părţilor; copii ale rezultatului financiar al francizorului din ultimul an; deţinerea informaţiilor cu privire la unitatea-pilot. Unitatea-pilot este echivalentul unui prototip, având scopul de a asigura cea mai facilă cale de aplicare în practică a rețetei de succes a francizorului, de a testa sistemul de franciză și infrastructura acestuia, servind proiectării programului de franciză și elaborării manualelor de instruire și a operațiunilor zilnice. Asociația Română de Franciză este o organizație non-guvernamentală, înființată în 2006, care a primit, prin hotărâre de guvern, statut ca fiind de utilitate publică în 28 iulie 2015, și care primește de-acum o anumită autoritate din partea statului, ce se va răsfrânge asupra tuturor afacerilor în franciză din România, chiar dacă acestea nu sunt membre ale acestei asociații. În ceea ce priveşte Registrul naţional de franciză, actul normativ care pune bazele legale ale funcționării acestuia a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Ordinul MMCA nr. 1478/2019 privind aprobarea înființării Registrului național de franciză și a Normelor metodologice privind modul de organizare și funcționare a Registrului național de franciză a apărut în contextul în care legislația francizelor a suferit recent câteva modificări, prin Legea nr. 179/2019, cea mai importantă dintre modificări referindu-se la obligația francizorilor de a testa afacerea în sistem franciză pe o unitate-pilot, timp de măcar un an. "Francizorii au posibilitatea de a înregistra în mod gratuit documentul de dezvăluire de informații în Registrul Național de Franciză", prevede Legea nr. 179/2019. De asemenea, potrivit legii, francizorul trebuie să furnizeze potențialui francizat (beneficiar) acest document de dezvăluire de informații. Aceleași informații se vor regăsi în Registru.