Prin Program se poate acorda fiecărui beneficiar o alocare financiară nerambursabilă de maxim 200.000 euro, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului.

Guvernul a aprobat instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru finanţarea Programului de investiţii, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii în staţiunile balneare sau balneoclimatice, bugetul anual maxim al schemei de minimis fiind de 130 milioane de euro. Potrivit unui anunţ al Guvernului, bugetul anual maxim al schemei de minimis este reprezentat de echivalentul în lei a 130 milioane de euro, iar bugetul alocat pentru 2019 este de 400 milioane de lei credite de angajament şi 80 milioane de lei credite bugetare pentru realizarea de plăţi în baza angajamentelor legale emise. Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 1.300 de beneficiari. Programul guvernamental are drept scop stimularea şi încurajarea investiţiilor în unităţile medico-balneare şi de recuperare, crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, crearea de noi locuri de muncă, precum şi calificarea şi profesionalizarea personalului ce activează în domeniu. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: lucrări de construcţie, extindere şi reabilitare de capacităţi turistice de alimentaţie publică şi cazare, precum şi a capacităţilor de tratament balnear; construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare; achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare. De asemenea, alte cheltuieli eligibile sunt: construcţia, extinderea şi reabilitarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora; alte obiective de investiţii prin care societăţile comerciale contribuie la dezvoltarea staţiunii balneare respective; cheltuieli cu achiziţionarea şi derularea de programe de formare şi calificare profesională a lucrătorilor în unitaţi de alimentaţie publică şi unităţile hoteliere şi  a specialiştilor în domeniul sănătăţii, angajaţi ai beneficiarului şi implicaţi în implementarea proiectului finanţat. În plus, o altă cerinţă este venitul salarial realizat timp de 12 luni pentru fiecare nou loc de muncă creat şi ocupat de specialişti în domeniul sănătăţii, în urma implementării proiectului până la valoarea minimă a 12 salarii medii brute pe economie, precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare. Beneficiarii au obligaţia să menţină investiţiile realizate cu finanţare prin Program cel puţin zece ani de la accesarea sumelor din acest program; în caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele obţinute ca sprijin financiar potrivit legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Această Schemă de ajutor este valabilă pentru încheierea angajamentelor legale până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii până la 31 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat, finanţarea fiind făcută din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP).