Utilizarea sistemului este opţională, simplificarea constând atât în faptul că oferă oportunitatea ca respectivele firme nu se mai înregistreze şi să declare TVA în fiecare dintre statele membre UE în care datorează TVA, cât şi de a beneficia de servicii electronice pentru îndeplinirea acestor obligaţii prin intermediul Statului Membru de Identificare.

Potrivit comunicatului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), portalul instituţiei ofera posibilitatea înregistrarii electronice în sistemul One Stop Shop - OSS (Regim special de TVA). Concret, de la data de 1 iulie 2021, întregul sistem One Stop Shop - OSS (Regim special de TVA), va deveni operaţional, în conformitate cu prevederile Directivei TVA nr. 112/2006 referitoare la implementarea ,,pachetului TVA privind comerţul electronic”. }n acest fel va fi facilitată pentru companii declararea electronică şi plata taxei pe valoarea adăugata (TVA) aferentă anumitor categorii de bunuri şi servicii B2C (Business-to-Consumer). Scopul dezvoltarii acestei scheme este de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri prin simplificarea procedurii de declarare şi plată a TVA (B2C), facilitării comerţului transfrontalier şi combaterii fraudei TVA. Conceptul de administrare fiscala implementat de la 1 ianuarie 2015 prin schema Mini One Stop Shop este extins prin One Stop Shop şi va acoperi trei scheme speciale puse la dispoziţia contribuabililor. Este vorba, concret, despre: Schema non-UE pentru furnizarea de servicii electronice, de telecomunicatii, radiodifuziune/televiziune de către persoane impozabile nestabilite în UE va fi extinsă pentru toate tipurile de servicii transfrontaliere către consumatori finali din UE(B2C); Schema UE pentru furnizarea intracomunitară de servicii electronice, de telecomunicaţii, radiodifuziune precum şi televiziune va fi extinsă pentru toate tipurile de servicii intracomunitare business-to-consumer, pentru livrări de bunuri interne prin intermediul interfeţelor electronice şi pentru vânzari intracomunitare de bunuri, la distanţă; Schema nouă de import pentru vânzările la distanţă de bunuri importate din state şi teritorii terţe către consumatori din UE până la valoarea de 150 euro. Modificarea faţă de sistemul actual de import vizează faptul că vânzătorul va colecta TVA la vânzarea către consumatorii UE şi va declara/plăti TVA către statul membru de identificare din cadrul OSS. Aceste bunuri vor beneficia de scutire de TVA la import, facilitându-se interfaţa cu sistemul vamal.

Practic, o persoană impozabilă care este înregistrată în regimul special de TVA OSS într-un stat membru UE (statul membru de identificare) va transmite electronic declaraţii de TVA OSS în care sunt detaliate livrările care pot fi declarate în sistemul respectiv OSS împreună cu TVA datorată. Declaraţia TVA este transmisă trimestrial în schema UE şi schema non-UE şi, lunar, în schema de import. Aceste declaraţii de TVA OSS sunt apoi transmise de către statul membru de identificare către statele membre de consum corespunzătoare printr-o reţea de comunicaţii securizată. Ulterior, statul membru de identificare efectuează și transferul către statul membru de consum a plății TVA cuvenite, încasată de la contribuabil. Declaraţia de TVA OSS nu înlocuieşte declaraţia de TVA pe care o persoană impozabilă trebuie să o depună în temeiul obligaţiilor sale interne de TVA. De precizat în încheiere că Ghidul One Stop Shop Guide to the VAT One Stop Shop, care oferă informaţii aferente înregistrării, declarării şi plăţii TVA este disponibil în limba engleză pe site-ul Comisiei Europene - https: //ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en, dar va fi disponibil în curând şi în limba română.