Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea generaţiei hibernante a moliei vărgate a piersicului (Anarsia Lineatella). Dăunătorul are trei generații pe an şi iernează pe tulpini şi ramuri în crăpăturile scoarței.

Larvele își încep activitatea primăvara devreme, când temperatura aerului depăşeşte 12-13 grade, odată cu dezvoltarea mugurilor şi lăstarilor pe care îi şi atacă. Se mai combat: băşicarea, ciuruirea şi monilioza la piersici şi caişi. 

Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. Affirm Opti - 2,5kg/ha + Bouillie Bordelaise - 5 kg/ha sau

2. Delegate - 0,3 kg/ha + Luna Experience 400 SC - 0,5 l/ha sau

3. Coragen - 175 ml/ha + Airone SC - 3,5 l/ha.

La efectuarea tratamentului se pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la piersic - buton roz; la cais - buton alb. Tratamentul se repetă la 10-15% petale scuturate. Lăstarii atacaţi trebuie tăiaţi şi eliminaţi.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani.

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului. Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare, precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016 - se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.