Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș˝ Beiuș, școală cu o existență de peste 136 de ani, a devenit un reper la nivel național în ceea ce privește parteneriatul cu reprezentanții altor sisteme educaționale europene, unul dintre obiectivele renumitei instituții de învățământ tehnic bihorene fiind facilitarea integrării elevilor săi pe piața muncii europene. În acest sens, la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș˝ s-au derulat, în ultimii ani, mai multe proiecte Erasmus+, iar acum școala a trecut la un alt nivel în domeniul accesării fondurilor europene destinate educației, beneficiind de Acreditare VET pentru o perioadă de cinci ani, proiectele inițiate și desfășurate aici fiind finanțate de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+.

Cât privește grupul țintă, numărul elevilor și cadrelor didactice beneficiare de pregătire profesională în cadrul proiectelor cu Acreditare VET este impresionant, nu mai puțin de 224 de elevi urmând să participe la stagii de practică de câte trei săptămâni, efectuate prin mobilități în străinătate, iar 12 profesori VET își vor dezvolta competențele IT în primii doi ani de acreditare.

După cum declara ing. Rodica Monenciu, membră în echipa de management al proiectului, în primul an al Acreditarii VET se desfășoară proiectul ERASMUS+2022-1-RO01-KA121-VET-000055687, coordonat de prof. ec. Claudia-Florina Cighir, directoarea Colegiului Tehnic ˝Ioan Ciordaș˝. Acesta are o perioadă de implementare de 15 luni, desfășurându-se între 1 iunie 2022 și 31 august 2023, timp în care au fost programate patru mobilități de învățare, trei pentru elevi și una pentru cadrele didactice. Interlocutoarea noastră a mai precizat că grupul țintă al proiectului este format din 44 de elevi aflați în formare inițială și  șase profesori VET din cadrul Colegiului Tehnic ˝Ioan Ciordaș˝ care predau module de specialitate.

Principalii parteneri străini ai Colegiului Tehnic ˝Ioan Ciordaș˝ sunt: Casa da Educação și Centro De Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (CENFIM), ambele din Lisabona (Portugalia), Euro Education Services, Restaurantul Akti Musson și câteva hipermarketuri din Paralia (Grecia).

Mobilitățile din cadrul proiectului au și început, cei șase profesori VET din grupul țintă participând, în perioada 19-25 octombrie, la activități de Job Shadowing, pentru îmbunătățirea competențelor în domeniul IT, împreună cu colegii portughezi de la CENFIM, CINEL și Casa da Educação din capitala portugheză. Pe de altă parte, 14 elevi din clasa a X-a C, cu calificarea Ospătar (chelner) - vânzător în unități de alimentație, au efectuat, coordonați de doi profesori însoțitori, un stagiu de practică de trei săptămâni (07-25 noiembrie) la restaurantul Hotelului Akti Musson din Paralia (Grecia).

Mobilitățile pentru elevi vor continua în prima jumătate a anului viitor, când 15 elevi din clasa a X-a A (calificarea Tehnician în activități economice) și 15 din clasa a XI-a C (Tehnician proiectant CAD) vor urma și ei stagii de formare în Grecia și Portugalia, la agenți economici de profil sau în centre de formare profesională specifică domeniului de studiu.

Obiectivele și rezultatele scontate ale proiectului ERASMUS+2022-1-RO01-KA121-VET-000055687 ne-au fost prezentate chiar de coordonatoarea acestuia, prof. ec. Claudia-Florina Cighir:

„Elevii participanți vor învăța la locul de muncă, vor dobândi cunoștințe, abilități și își vor forma atitudini specifice calificărilor în care se pregătesc, pentru a putea să îndeplinească cerințele legate de viitoarea lor meserie. Totodată, își  vor lărgi orizontul cultural și abilitățile de comunicare și lingvistice, urmând să se adapteze mai ușor la piața muncii națională și europeană.

În urma acestor mobilități de formare la locul de muncă observăm o creștere a interesului elevilor față de carieră, reducerea absenteismului și fenomenului de abandon școlar.

Cadrelor didactice implicate în mobilitatea transnațională, contactul cu un sistem educațional diferit, în care abordarea predării, metodologiile și organizarea acestuia diferă de ale noastre, le oferă oportunitatea de a reflecta asupra propriilor metode de predare și de a schimba opinii cu colegii lor din instituțiile partenere.

Nu în ultimul rând, finalizarea cu succes a unor astfel de proiecte ERASMUS+ contribuie la creșterea vizibilității europene a școlii noastre˝.