În data de 16 aprilie 2021, conform calendarului, s-au comunicat rezultatele simulării probelor scrise la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea 2020-2021.

La nivelul județului Bihor procentul de note peste 5,00 pe probe este următorul: Limba și literatura română 67,58%, Matematică 57,73%, iar la Limba și literatura maternă 75,40 %. Media generală la nivel de județ este de 64,76%. S-a obținut o medie de 10 la limba română, 23 de medii de la 10 la matematică, respectiv o medie de 10 la limba și literatura maternă. La etapa de simulare  în județul Bihor au participat 3.368 de elevi.

Niciun elev din județul Bihor nu a obținut media 10. La nivel national 25 de elevi au obținut media 10.

„Reamintim că potrivit Ordinului ministrului educației nr. 3449 din 05 martie 2021 notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog, decât prin excepție la solicitarea scrisă a elevului. Acestea nu sunt afișate și nu sunt publice. Ele se vor comunica elevilor și se vor analiza la nivelul fiecărei clase prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor”, se arată în informarea transmisă de ISJ Bihor.

În perioada următoare unitățile de învățământ care au organizat simularea probelor scrise la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 2020-2021, vor transmite la Inspectoratul Școlar Județean Bihor un raport de analiză însoțit de un plan de măsuri care are rolul de a optimiza rezultatele obținute la simulare.