Universitatea din Oradea va fi în weekend gazda sesiunii internaționale „Românii din Balcani (sec. Al VIII-lea – sec al XXI-lea)” un eveniment la care se va discuta despre ce face astăzi România pentru românii din Balcani.

Lucrările sesiunii se vor desfășura în Sala de conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea (parter) în 10 mai, între orele 9.30 – 14.00, 16.00 – 19.00 (Plen și Secțiunea I) și în Sălile de Conferințe ale Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” (etaj III), între orele 16.00 – 19.00 (Secțiunile II și III). La eveniment participă cercetători din Arad, Alba Iulia, București, Budapesta (HU), Carei, Chișinău (MD), Cluj-Napoca, Constanța, Golubac (SRB), Iași, Pancevo (SRB), Ploiești, Szeged (HU) și Oradea.

„Eliberarea Transilvaniei istorice, Banatului, Crișanei, Sătmarului și Maramureșului de Armata Română, între noiembrie 1918 – iulie 1919, prin lupte împotriva armatei maghiare republicană, apoi bolșevică, prin presiuni asupra armatei sârbești, obligată să se retragă din Banat, marchează împlinirea Hotărârilor de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Instaurarea administrației românești sub conducerea Consiliului Dirigent de la Sibiu/Cluj, a fost o mostră de eficiență organizatorică românească. În același timp și de toleranță democratică față de etnicii care au intrat în componența statului național unitar românesc și au acceptat depunerea jurământului de loialitate față de București. În așezarea administrativ-politică, economică și culturală a Ardealului în frontierele României Întregite, un rol important l-au avut oamenii de cultură români, atât din provincie, cât și din Vechiul Regat. Între aceștia, lumea teatrului prin scriitorii de piese și actori”, se afirmă în prefața programului sesiunii. Pe parcursul celor două zile vor fi prezentate cărți și reviste, și vor fi abordate subiecte legate de conștiința națională la aromâni, statutul de minoritate națională al aromânilor din Albania, organizarea bisericii din Serbia de Est, relațiile româno-iugoslave, viața publicistică românească din Voivodina etc.