Miercuri, 4 martie, CSEI Orizont Oradea și-a deschis larg porțile pentru toți cei care au dorit să viziteze această unitate şcolară, în scopul familiarizării cu activităţile instructiv-educative, dar şi cu personalul inimos al şcolii. 

Cu ocazia organizării „Zilei porților deschise”, miercuri, 4 martie, CSEI „Orizont” și-a deschis porțile pentru toți cei interesați să viziteze școala, situată în Oradea pe strada Traian Lalescu nr.3, în scopul cunoașterii ofertei educaționale pentru anul școlar 2020-2021, cât și a prezentării activităţilor instructiv-educative și de recuperare, desfășurate în instituție.

Echipa de organizare din cadrul CSEI „Orizont” Oradea, formată din: dir. prof. dr. Angela Marușca, dir. adj. prof. Sanda Turcuș, prof. Melinda Denes, prof. Georgeta Laslou,  asistent social Violeta Moș și echipa din cadrul CSEI „Orizont” Oradea - Structura Tileagd, coordonată de prof. Mărioara Cipleu, a desfăşurat un program al zilei pentru musafiri începând cu primirea invitaţilor, vizitarea școlii (asistarea la diferite activități educative și terapeutice), prezentarea ofertei educaționale a CSEI „Orizont” Oradea şi a structurii CSEI Nr.1 Tileagd și consilierea părinților copiilor care vor fi cuprinși pentru anul școlar 2020-2021 în învățământul special primar.

Astfel, atât părinți însoţiţi de copii, cât şi reprezentanți ai comunității locale au participat la acest eveniment. Invitații au vizitat spațiile dedicate activităților educative și de recuperare, au participat la activitățile instructiv-educative desfășurate la clase și cabinete.

Gazdele de la CSEI „Orizont” s-au bucurat să aibă printre participanţi şi reprezentanţi de seamă din cadrul următoatelor instituţii: CSEI Cristal Oradea, DGASPC Bihor și Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Oradea.

Elevii care se vor înscrie în această unitate de învățământ vor putea beneficia de numeroase activităţi şcolare şi extraşcolare desfăşurate de personal specializat (elaborarea programelor de intervenţie personalizată; consilierea școlară a elevilor; terapia tulburărilor de limbaj; terapia tulburărilor de comportament; terapia ABA; terapia PECS; limbajul VSS; limbajul mimico-gestual; kinetoterapie; stimulare psihomotrică; stimulare senzorială; orientare școlară și profesională; consilierea familiilor elevilor; terapia educațională complexă și integrată asigurată de profesorii educatori; şcolarizare la domiciliu elevilor nedeplasabili; asigurarea serviciilor de specialitate elevilor integrați în școlile de masă, prin profesorii itinerant/de sprijin; activități extracurriculare: proiecte educative, vizite, excursii, festivaluri, concursuri, activități de preventive, activități de formare a autonomiei personale, serbări etc.), dar şi de anumite beneficii privind asigurarea transportului, trei mese pe zi, sprijinirea familiilor elevilor nevoiași, precum şi asistenţă medicală şi socială.

De asemenea, pentru elevii cu dificultăţi locomotorii şcoala deţine un lift special. În plus, CSEI „Orizont” Oradea asigură şi forma de şcolarizare cu frecvenţă redusă pentru cei depăşiţi de vârstă, iar la Tileagd, şcoala deţine şi internat pentru copiii din judeţ. „Şcoala noastră a purtat azi straie de sărbătoare și, în urma activităților pregătite, musafirii noştri au plecat cu impresii plăcute, exprimându-și dorința de a reveni în unitatea noastră şcolară”, ne-a declarat prof. dr. Angela Marușca, directoarea CSEI Orizont Oradea.