Miercuri, în preajma aniversării zilei Eliberării municipiului Oradea, elevii de la Liceul Pedagogic "Iosif Vulcan" au participat la o întâlnire cu doi dintre mari istorici orădeni, conf. univ. dr. Ioan Zainea şi prof. univ. dr. Mihai Drecin. Au fost abordate mai multe teme, dintre care personalitatea lui Aurel Lazăr şi semnificaţia zilei de 12 octombrie.

Elevii au aflat, cu acest prilej, că Aurel Lazăr este una dintre cele mai marcante personalităţi ale municipiului Oradea, motiv pentru care, pe data de 12 octombrie, la intersecţia dintre Corso şi strada Aurel Lazăr, va fi dezvelită statuia ilustrului avocat. Din anul 1901 şi până 1930, Aurel Lazăr a fost atât un lider, cât şi un model pentru judeţul Bihor. "Aurel Lazăr s-a născut în 1872, iar studiile primare, gimnaziale şi liceale le face la Oradea. Studiile superioare le începe la Facultatea de Drept din Oradea, dar în anul IV de studii se mută la Budapesta, unde îşi ia titlul de doctor în Drept. Între 1906-1910, este candidat al Partidului Naţional Român pentru Cercul Electoral Tinca, dar din cauza numărului de voturi prea mic, nu a reuşit să ajungă în Parlamentul din Budapesta", a precizat conf. univ. dr. Ioan Zainea. Tinerii au mai aflat că pe data de 12 octombrie 1918, în casa lui Aurel Lazăr s-a redactat Declaraţia de la Oradea, care proclama drepturile românilor din Transilvania la autodeterminare. La rândul lui, istoricul Mihai Drecin a ţinut un discurs referitor la zilua de 12 octombrie, de dublă însemnătate pentru municipiul Oradea. "La 12 octombrie 1918 comitetul executiv al Partidului Naţional Român a aprobat Declaraţia de Independenţă a românilor din Transilvania, care vorbea de dorinţa de unire a Transilvaniei cu Regatul Român. În acelaşi timp, în 12 octombrie 1944 armatele româno-sovietice au eliberat Oradea de sub ocuparea maghiaro-germană. De la sfârşitul lunii septembrie până la 12 octombrie 1944, în zona Oradiei s-au dat lupte foarte dure între armatele germano-maghiare şi cele româno-sovietice, care au dus la terorizarea populaţiei române din Oradea şi întreg judeţul Bihor de către soldaţii maghiari. Eliberarea Oradiei la 12 octombrie 1944 a reaşezat liniştea în oraş, dar au apărut disensiuni între liderii oraşului şi judeţele care erau maghiare în majoritate", a precizat Mihai Drecin. Ora de istorie a fost un bun prilej pentru elevi de a-şi însuşi mult mai temeinic informaţiile despre trecutul oraşului în care trăiesc.