Încă din articolul precedent s-a putut constata de către cititorii rubricii faptul că legiuitorul a acordat o atenţie deosebită contractului de donaţie, prin reglementarea stabilită, atenţie care având în vedere explicaţiile conţinute în cadrul articolului precedent, sunt perfect justificate (doar cu titlu de a reîmprospăta, în cadrul articolului precedent am făcut referire la consecinţele pe care le produce încheierea contractului de donaţie asupra patrimoniului donatorului).

Odată cu lecturarea acestei reglementări legale se va putea observa faptul că un contract de donaţie spre deosebire de celelalte contracte îşi încetează efectele prin anumite modalităţi speciale, mai precis în materia contractului de donaţie nu întâlnim noţiunea de rezoluţiune ori de reziliere, ci în materia acestui contract cauzele de încetare a efectelor sunt clasificate de către legiuitor în cauze de revocare pentru ingratitudine şi cauze de revocare pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul (articolul 1020 Cod civil). În ceea ce priveşte modalitatea de operare a acestor cauze de revocare a contractului de donaţie, articolul 1021 din cadrul Codului civil subliniază faptul că „revocarea pentru ingratitudine şi pentru neîndeplinirea sarcinilor nu operează de drept”, mai precis ele trebuiesc a fi constatate prin intermediul unei hotărâri judecătoreşti. De asemenea un aspect care iese în evidenţă este faptul că în ceea ce priveşte cauzele de revocare a contractului de donaţie acestea sunt strict şi limitativ stabilite de către legiuitor. Astfel, după cum stabilesc prevederile articolului 1023 Cod civil cauzele de revocare pentru ingratitudine sunt după cum urmează: dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, ştiind că alţii intenţionează să atenteze, nu l-a înştiinţat; dacă donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave faţă de donator; dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului ajuns în nevoie, în limita valorii actuale a bunului donat, ţinându-se însă seama de starea în care se afla bunul la momentul donaţiei. După cum s-a subliniat anterior pentru a se putea obţine revocarea unui contract de donaţie ca urmare a incidenţei vreunei cauze de revocare dintre cele stabilite de articolul 1023 Cod civil, este necesară o acţiune în faţa instanţelor de judecată, însă această acţiune este supusă termenului de prescripţie prevăzut de articolul 1024 alin. 1 Cod civil, mai precis un an de la data la care donatorul a ştiut că donatarul a săvârşit fapta de ingratitudine. De asemenea trebuie subliniat faptul că acţiunea de revocare a contractului de donaţie pentru ingratitudine se poate exercita numai împotriva donatarului, iar în măsura în care donatarul moare după introducerea acţiunii, aceasta poate să fie continuată împotriva moştenitorilor (articolul 1024 alin. 2 Cod civil).