Relativ neobservată a trecut decizia Curţii Constituţionale, pronunţată în data de 18 decembrie 2018, prin care a fost luată în dezbatere excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma “precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1 000 000 lei inclusiv”, precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Curtea Constituţională a stabilit cu titlu obligatoriu faţă de toate instanţele de judecată faptul că această excepţie de neconstituţionalitate este întemeiată şi prevederile art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept conduc la prelungirea, în timp, a efectelor unei norme constatate neconstituţionale. Pentru a traduce într-un limbaj care să poată să fie înţeles şi de către cititorii noştri, problema care se pune este dacă o decizie pronunţată de către instanţa de apel, într-un dosar a cărui obiect evaluabil în bani este sub 1.000.000 de lei, poate să fie atacată şi cu recurs. Până la momentul pronunţării deciziei din data de 18 decembrie 2018 de către Curtea Constituţională, la această problemă nu exista o soluţie clară, nici măcar pentru noi, specialiştii în această materie, întrucât existau norme contradictorii.

Mai precis, Curtea Constituţională stabilea, prin decizia cu numărul 369 din 2017, faptul că deciziile pronunţate de către instanţele de apel, într-un dosar al cărui obiect evaluabil în bani este sub 1.000.000 de lei, pot să fie atacate şi cu recurs, indiferent de momentul declanşării litigiului, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabilea prin decizia nr. 52 din 18 iunie 2018 faptul că soluţia instanţei de constencios constituţional se aplica doar pentru viitor, nu şi pentru procesele care erau în curs la momentul pronunţării.

Această dilemă a fost soluţionată definitiv în data de 18 decembrie 2018, mai precis s-a stabilit faptul că, indiferent de momentul declanşării litigiului, deciziile din apel într-un dosar al cărui obiect evaluabil în bani este sub 1.000.000 de lei, pot să fie atacate şi cu recurs.