O pârghie legală extrem de importantă prin care se asigură protecţia drepturilor consumatorilor în contractele încheiate la distanţă ori în afara spaţiilor comerciale, cu profesioniştii,  reprezintă dreptul de retragere.

Acest drept deţinut de către consumator este reglementat în cadrul OUG 34 din 2014 de la articolul 9 până la articolul 16 inclusiv.

Regula instituită de către legiuitor în cadrul articolul 9 aliniatul 1 OUG 34 din 2014 este aceia că un consumator are la dispoziţie, în cazul contractelor  încheiate la distanţă ori în afara spaţiilor comerciale, un termen de 14 zile pentru a se retrage din aceste contracte fără a fi nevoit să justifice în vreun fel decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele stabilite în mod expres de către legiuitor.

Momentul de la care începe să curgă, termenul de 14 zile pentru exercitarea dreptului de retragere din cadrul contractelor, este prevăzut de articolul 9 aliniatul 2 OUG 34 din 2014, acesta fiind: data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii; ziua în care consumatorul intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare; în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului.

Se pune problema care ar fi sancţiunea faţă de profesionist în ipoteza în care acesta nu evidenţiază (deşi are obligaţia) în cadrul contractului existenţa dreptului de retragere a consumatorului din cadrul contractului.

Răspunsul la această întrebare este stabilit de către legiuitor în cadrul articolului 10 din OUG 34 din 2014, unde se stabileşte faptul că în cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile.

Aşadar legiuitorul cu titlu de sancţiune faţă de profesionist, prelungeşte termenul în care consumatorul poate să îşi exercite dreptul de retragere din cadrul contractului încheiat cu o perioadă de 12 luni.

Cu toate acestea în măsura în care profesionistul în perioada aceasta de 12 luni comunică consumatorului faptul că are dreptul de a se retrage din cadrul contractului încheiat, termenul de retragere de 14 zile va începe să curgă de la acest moment (articolul 10 aliniatul 1 şi 2 OUG 34 din 2014).

Dreptul de retragere se exercită conform prevederilor articolului 11 aliniatul 1 OUG 34 din 2014, mai precis fie folosind formularul cuprins în anexa la OUG 34 din 2014, fie prin orice altă declaraţie neechivocă a consumatorului în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

Consumatorul şi-a exercitat dreptul de retragere în situaţia în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.