Începând cu prezentul articol, vom analiza şi în acest fel îi vom informa pe cititorii noştri despre noua legislaţie privind protecţia consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

Astfel, la data de 11 iunie 2014 a fot publicată în Monitorul Oficial al României nr. 427, O.U.G. cu nr. 34 din 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

După cum subliniază prevederile articolului 1, OUG 34 din 2014 reglementează „drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună funcţionare a pieţei”.

Pentru a putea stabili care sunt subiectele de drept, care sunt destinatarii actului normativ trebuie definită noţiunea de consummator, precum şi cea de profesionist, iar legiuitorul face acest lucru.

Astfel, prin consumator legiuitorul înţelege „orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale”, iar prin profesionist legiuitorul înţelege „orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură cu contractele care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia”.

Trebuie menţionat faptul că actul normativ vizează orice fel de contract care se încheie între un consumator şi un profesionist cu excepţia celor stabilite în articolul 3 aliniatul 3 din OUG 34 din 2014, printre acestea fiind  contractele de prestare a unor servicii sociale; contractele având ca obiect serviciile de sănătate furnizate pacienţilor de către cadrele medicale; contractele având ca obiect jocurile de noroc; contractele  referitoare la servicii financiare; contractele pentru crearea; dobândirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun imobil; contractele de prestare a unor servicii de transport de pasageri.

Înainte de a se încheia un contract între un consumator şi un profesionist, acesta din urmă are obligaţia de a furniza într-un mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, în cazul în care acestea nu reies în mod evident din context, informaţiile prevăzute în articolul 4 aliniatul 1 OUG 34 din 2014, printre aceste informaţii cele mai importante sunt cu privire la principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor; preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse; durata de valabilitate a contractului; despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării nivelurilor de calitate convenite şi a celorlalte clauze contractuale (de menţionat faptul că spaţiul nu ne permite redarea în totalitate a acestuia).