În şedinţa publică din data de 17 februarie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reunită în cadrul Completului legal constituit, pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a dispus: „Admite sesizarea formulată de Tribunalul Tulcea – Secţia civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 8295/327/2018, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile.

În consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3 din acelaşi text normativ şi la art. 31 alin. (1) teza finală şi art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, emisă pe numele unei asociaţii de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor şi asociaţie, calificat ca fiind colectiv, este titlu executoriu.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3 din acelaşi text de lege, factura fiscală emisă pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în raport cu dispoziţiile art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu constituie titlu executoriu şi pentru debitul menţionat ca reprezentând „sold precedent””.

Vorbim despre o hotarărâre judecătorească obligatorie la nivelul tuturor instanţelor de judecată naţionale, însă în acelaşi timp vorbim despre o hotărâre judecătorească extrem de tehnică care trebuie puţin explicată justiţiabilului.

Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a evidenţiat faptul că factura fiscală eliberată de către furnizorul de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza unui contract încheiat cu asociaţia de proprietari, este titlu executoriu, însă această ipoteză vizează doar factura fiscală emisă de către furnizorul de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare  direct către asociaţia de proprietari, nu şi modalitatea de repartizare către locatari.

Cu toate acestea, dacă factura fiscală emisă de către furnizorul de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare direct faţă de asociaţia de proprietari cuprinde şi solduri restante, aferente unor perioade anterioare intrării în vigoare a Legii 241 din 2006, acestea nu pot să fie apreciate ca fiind titluri executorii.