După cum bine ştim, la nivelul legislaţiei naţionale, avem reglementată procedura dării în plată, mai precis vorbim despre Legea 77 din 2016, publicată în cadrul Monitorului Oficial al României cu numărul 330 din data de 28 aprilie 2016.

Ulterior această lege a fost modificată prin intermediul Legii 52 din 2020 publicată în cadrul Monitorului Oficial cu numărul 386 din data de 13 mai 2020, care a stabilit la articolul 8 aliniatul 5 faptul că - „Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului. Se consideră că există impreviziune în cazul în care debitorul, care formulează notificare de dare în plată, a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit, prin poprire sau alte forme de executare silită, pentru datoria iniţială şi pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat. Dispoziţiile art. 4 alin. (13) se aplică în mod corespunzător”.

De asemenea a fost stabilit la articolul 4 aliniatul 1 indice 1 Legea 77 din 2016 faptul că -„Reprezintă impreviziune: a) pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de credit; b) pe durata executării contractului de credit, obligaţia de plată lunară înregistrează o creştere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă”.

Săptămâna trecută aceste două prevederi legale au făcut obiectul unui control de constituţionalitate, fiind pronunţată Decizia din data de 17 iunie 2021 de către Curtea Constituţională, această decizie trecând neobservată, deşi prezintă o importanţă majoră, fiind stabilit:

  • cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituţionalitate şi a constatat că sunt neconstituționale dispoziţiile art. 8 alin. (5) tezele a doua și a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată;
  • cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 4 alin. (1) ind. 1-ind .3, (3) şi (4), art. 5 alin. (3) și (3) ind. 1, art.7 alin. (4) și (5) ind. 1 din Legea nr. 77/2016, precum și Legea nr. 52/2020, în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Aşteptăm cu interes motivarea acestei decizii pronunţate de către Curtea Constituţională, întrucât la o primă vedere se pare că procedura de dare în plată a fost amputată la modul cel mai sever.