Am început să trecem în revistă principalele prevederi cuprinse în cadrul Legii 217/2003 privind  prevenirea și combaterea violenței domestice şi am observat faptul că legiuitorul a definit pe larg noţiunea de violenţă, cât şi persoanele care intră sub incidenţa acestui act normativ.

În continuare vom aborda problema ordinului de protecţie provizoriu, acesta fiind emis de către organul de poliţie care este chemat să investigheze presupusa faptă de violenţă domestică. Astfel, conform articolului 28 aliniatul 1 - „Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, în scopul diminuării acestui risc”.

În cadrul procedurii de verificare a sesizărilor privind violenţa domestică, poliţiştii au dreptul de a pătrunde în cadrul domiciliul sau reşedinţa oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă sesizarea indică în mod expres că actele de violenţă domestică au loc sau au avut loc în spaţiile respective (articolul 29 aliniatul 2 Legea 217/2003). Pentru a putea îndeplini aceste prerogative, poliţiştii pot să folosească, forţa şi mijloacele din dotare, în mod adecvat şi proporţional şi se pot folosi de mijloacele audio-video sau foto din dotare, fără consimţământul persoanelor, înregistrările sau fotografiile constituind probe (articolul 29 aliniatul 3 şi alinaitul 4 Legea 217/2003). Ordinul de protecţie provizoriu, se emite de către organul de poliţie şi este valabil pentru o perioadă de 5 zile, mai precis 120 de ore, iar organul de poliţie poate folosi forţa şi mijloacele din dotare, în mod adecvat şi proporţional, pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecţie dispuse prin ordinele de protecţie provizorii (articolul 32 aliniatul 3 Legea 271/2003). Ordinul de protecţie provizoriu se comunică victimei, agresorului şi se înaintează de către unitatea de poliţie din care face parte poliţistul care l-a emis, pentru confirmare, parchetului de pe lângă judecătoria competentă în a cărei rază teritorială a fost emis, în termen de 24 de ore de la data emiterii (articolul 34 aliniatul a Legea 271/2003). Procurorul poate să dispună menţinerea măsurilor de protecţie în această ipoteză ordinul de protecţie însoţit de documentele care au stat la baza emiterii acestuia sunt înaintate judecătoriei pentru a se dispiune emiterea unui ordin de protecţie, ori poate să dispună motivat încetarea măsurilor de protecţie. Ordinul de protecţie provizoriu poate fi contestat, de către agresor, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost emis ordinul de protecţie, în termen de 48 de ore de la comunicare, judecata urmând a se efectua cu citarea părţilor.