La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea a avut loc, ieri, adunarea generală a procurorilor, în care a fost prezentat şi dezbătut Raportul de activitate pe anul 2020. Evenimentul, desfăşurat cu respectarea regulilor de distanţare fizică impuse de pandemie s-a bucurat şi de participarea on-line a procurorului Florin Deac, vicepreşedinte al  Consiliului Superior al Magistraturii, şi a procurorului general adjunct al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Maria Magdalena Militaru.

Din datele statistice şi din raportul prezentat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Sebastian Vălean, a rezultat că procurorii au avut de soluţionat, în anul 2020, 38.815 de dosare, din care au soluţionat 15.926 cauze penale. Indicatorii de calitate au înregistrat îmbunătăţiri, prin folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale, implicare, profesionalism şi management adecvat. În activitatea operativă, o atenţie deosebită a fost acordată reducerii duratei procedurilor judiciare şi a stocului de dosare vechi, soluţionării cu prioritate a cazurilor privind infracţiuni de corupţie, de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, a infracţiunilor contra persoanei, a celor de evaziune fiscală, de contrabandă, spălarea banilor, a infracţiunilor de zădărnicire a combaterii bolilor, urmărindu-se şi luarea măsurilor asiguratorii pentru recuperarea prejudiciilor aduse bugetului consolidat al statului. Prejudiciul total cauzat prin săvârşirea infracţiunilor care aduc atingere bugetului consolidat al statului, în cauzele investigate în anul 2020, a fost de 17.155.696 lei. În aceste cauze, s-au instituit măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului. În anul de referinţă, în activitatea judiciară, procurorii au participat la judecarea a 21.164 cauze penale şi 2.072 cauze civile, fiind verificate, sub aspectul legalităţii şi temeiniciei, toate hotărârile pronunţate de instanţele de judecată. La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea au fost soluţionate, în cursul anului 2020, 588 lucrări vizând cooperarea judiciară în materie penală, în creştere faţă de anii trecuţi, din care 64 mandate europene de arestare.

Îmbolnăviri în rândul magistraților

Din raportul de bilanţ şi luările de cuvânt ale participanţilor, a rezultat că, în contextul în care răspândirea virusului Covid-19 a generat o criză care a afectat toate domeniile societăţii - aparatul de justiţie nefăcând excepţie -, fiind declarată starea de urgenţă, continuată cu cea de alertă, a fost nevoie de multă luciditate pentru a fi luate măsurile cele mai potrivite în vederea adaptării sistemului la noile realităţi, în care să fie asigurate şi respectate toate garanţiile care guvernează actul de justiţie. S-a subliniat că, raportat la aparatul propriu al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea şi a celor 10 unităţi de parchet subordonate, în anul 2020 s-au înregistrat mai multe îmbolnăviri cu virusul Covid-19, atât în rândul magistraţilor procurori, cât şi al personalului auxiliar şi contractual. În pofida acestor stări de lucruri, şi în anul 2020 procurorii din jurisdicţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea au acordat o atenţie sporită reducerii duratei procedurilor judiciare şi a stocului de dosare vechi, soluţionării cu prioritate a cazurilor de infracţiuni de zădărnicire a combaterii bolilor, corupţie, de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, a infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, a infracţiunilor contra persoanelor, a infracţiunilor prevăzute în Codul silvic şi de recuperare a prejudiciilor cauzate bugetului consolidat al statului, obiective prioritare fixate prin raporturi de activitate ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din anul precedent. Chiar dacă anul 2020 a fost un an cu multiple dificultăţi profesionale, s-a înregistrat o scădere importantă a manifestărilor agresive împotriva persoanelor, ceea ce a condus la o scădere a cazurilor de omor, tentativă de omor, cu implicita scădere şi a infracţiunilor de tâlhărie, loviri şi alte violenţe, premisa acestei stări fiind o prezenţă sporită a aparatului de ordine publică în spaţiul public, necesară în contextul pandemic actual.