În cadrul şedinţei din data de 30 ianuarie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reunită în completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a admis sesizarea făcută de către Tribunalul Constanţa - Secţia a II-a civilă, în dosarul cu numărul 4403/212/2016 şi pe cale de consecinţă a dispus: „în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi a unor acte normative conexe, raportat la art. 640 şi art. 666 din Codul de procedură civilă, învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin se face în cadrul procedurii de încuviinţare a executării silite, iar nu ca o etapă prealabilă distinctă”.

 

Această decizie este obligatorie pentru instanţele de judecată naţionale de la momentul publicării în cadrul Monitorului Oficial al României, fiind pronunţată în cadrul unei proceduri privind dezlegarea unor chestiuni de drept, prin raportare la prevederile articolului 521 alin. 3 Cod procedură civilă. Practic prin această decizie, instanţa de judecată supremă, evidenţiază faptul că prevederile art. 640 din Codul de procedură civilă („cambia, biletul la ordin şi cecul, precum şi alte titluri de credit constituie titluri executorii, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în legea specială”), trebuiesc a fi interpretate în sensul că, biletul la ordin deşi este titlu executoriu, executarea silită a acestuia se poate face după ce în prealabil, acesta a fost învestit cu formulă executorie. Procedura de investire cu formulă executorie a biletului la ordin efectuându-se în cadrul procedurii de încuviinţare a executării silite şi nu în cadrul unei proceduri prealabile care de multe ori este asimilată unei proceduri administrative. Soluţia adoptată de către instanţa supremă este una în concordanţă cu optica prevederilor legale, întrucât chiar dacă vorbim despre un titlu executoriu, o procedură de executare silită trebuie să fie încuviinţată de către un judecător, care analizează în ce măsură titlul executoriu respectă prevederile legale privind forma acestuia. Aşadar, înaninte de a declanşa o executare silită care are la bază un bilet la ordin ca şi titlu executoriu, nu va trebui ca acesta să fie investit cu formulă executorie, ci creditorul se poate adresa direct executorului judecătoresc, care va depune biletul la ordin la instanţa competentă în vederea încuviinţării directe a executării silite de către un judecător (accelerându-se faza de executare silită).