După cum bine cunosc cititorii noștri, terenurile care au fost incluse în cadrul vechilor cooperative agricole de stat, pe vremea regimului comunist, au făcut obiectul retrocedărilor, pe bază de cerere, în temeiul Legii 18/1991 – legea privind fondul funciar.

O condiție esențială pentru a se putea emite un titlu de proprietate, în baza Legii 18/1991, era ca suprafața de teren să fi fost înscrisă în cadrul cooperativei agricole, după cum era prevăzut în cadrul art. 8 alin. 2 Legea 18/1991: De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite”.

În cadrul Monitorului Oficial al României cu nr. 419 din 16.05.2023 a fost publicată Legea 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii 18/1991 privind fondul funciar, lege care a intrat în vigoare la data de 19.05.2023.

Modificările aduse Legii 18/1991 privind fondul funciar nu sunt numeroase, însă unele dintre acestea sunt extrem de importante.

Astfel, au fost modificate prevederile art. 27 alin. 2 indice 1 Legea 18/1991, în sensul: „Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi”.

Așadar, textul de lege acordă dreptul unor categorii de persoane să procedeze la formularea unei cereri prin care să fie emis titlul de proprietate, pentru suprafețele de teren deținute.

Textul de lege vizează următoarea categorie de persoane: 1. deținătorii de terenuri ori moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie; 2. deținătorii de terenuri ori moștenitorii acestora care nu au predat terenurile către stat; 3. deținătorii de terenuri ori moștenitorii acestora cărora nu li s-a preluat terenurile de către stat.

Aceste categorii de persoane pot să formuleze cerere de eliberare a titlurilor de proprietate, cu respectarea a trei condiții reglementate expres de legiuitor: 1. dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole (adică să fie înscris în registrul agricol al unității administrative teritoriale) sau registrele cadastrale  şi în evidenţele fiscale (să achite impozitele după aceste terenuri); 2. pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Cererile trebuie să fie formulate în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.