Joi, pe data de 15 decembrie, Plenul Curţii Constituţionale a analizat excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolelor 3 indice 1 aliniatul 1 indice 1 pana la aliniatul 1 indice 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului cu numărul 57 din 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

În unanimitate, Curtea Constituţională a respins ca fiind inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate care viza prevederile articolului 3 indice 1 aliniatul 1 indice 4, articolului  3 indice 1 aliniatul 1 indice 3 şi articolul 3 indice 1 aliniatul 1 indice 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului cu numărul 57 din 2015. Însă, a admis excepţia de neconstituţionalitate care viza prevederile articolului 3 indice 1 aliniatul 1 indice 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului cu numărul 57 din 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. În esenţă, această prevedere legală declarată neconstituţională stabilea faptul că “pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti”. Ca urmare a deciziei din data de 15 decembrie 2016 a Curţii Constituţionale, pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază vor trebui să fie avute în vedere şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti. Această decizie este de o importanţă crucială, dacă analiză, spre exemplu, situaţia personalului din sistemul de învătământ, care după o serie de litigii de lungă durată, purtate în contradictoriu cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul de Finanţe a reuşit în cele din urmă să îşi recăştige o serie de drepturi salariale prin intermediul unor hotărâri judecătoreşti. Aceste drepturi salariale căştigate prin hotărâri judecătoreşti definitive, trebuiesc, de la momentul publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Curţii Constituţionale din 15 decembrie 2016, să fie avute în vedere la calcularea drepturilor salariale de bază. Element care va duce la o sporire procentuală nu doar a salariului de bază ci şi a sporurilor care se calculează totdeauna la nivelul salariului de bază, aşadar prin includerea în salariul de bază a sumelor câştigate prin hotărâri judecătoreşti se vor mări şi nivelul sporurilor acordate.