În Duminica a patra după Rusalii, a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul ortodox al Oradiei, a slujit, în sobor de preoți și diaconi, Sfânta Liturghie la biserica cu hramurile Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și Sfântul Ierarh Sofronie, patriarhul Ierusalimului.

 

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, chiriarhul locului a săvârșit slujba de sfințire a picturii și a catapetesmei, binecuvântând și sfințind cu apa sfințită și Sfântul și Marele Mir lucrările de împodobire cu pictură a lăcașului de cult.

După citirea pericopei evanghelice rânduite în Duminica respectivă (Vindecarea slugii sutașului – Matei 8, 5-13), ierarhul a rostit un frumos cuvânt de învățătură în care a evidențiat rolul providențial pe care Sfinții Părinți ai Sinodului al IV-lea de la Calcedon l-au avut în articularea corectă a învățăturii de credință cu privire la cea de-a doua Persoană a Preasfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului. Totodată, Preasfinția Sa a tâlcuit înțelesurile duhovnicești pe care fragmentul scripturistic matean le găzduiește, punând în lumină autenticitatea, puritatea și simplitatea credinței centurionului roman, credința puternică a unui păgân ce a survolat evlavia superficială a multora din poporul ales.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul Oradiei a hirotonit în treapta slujirii preoțești pe diaconul Stelian-Vasile Roșu, primind, deopotrivă, și hirotesia de duhovnic, pentru a sluji altarului capelei Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, din cadrul Liceului Tehnologic Special Nr. 1 Oradea, unde activează ca pedagog, spre a înălța rugăciuni de mângâiere și binecuvântare asupra copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, dar și asupra cadrelor didactice și a personalului acestui liceu.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, părintele Aurel Simion Goga, protopopul Oradiei, a rostit un cuvânt de bun venit episcopului Oradiei și l-a felicitat pe părintele paroh Romulus Cosmin Pintea pentru frumoasa activitate pastoral-misionară, dar mai ales pentru cea administrativă, reușind, într-un timp scurt, să aducă la bun sfârșit lucrările de finalizare a picturii.

Apoi, părintele paroh și-a manifestat recunoștința față de preasfințitul părinte Sofronie pentru arhiereasca binecuvântare, pentru slujba sfințitoare săvârșită asupra lăcașului de cult și pentru toată dragostea pe care o arată față de preoții și credincioșii acestei biserici. De asemenea, părintele paroh a mulțumit bunilor credincioși pentru eforturile considerabile investite în înfrumusețarea lăcașului de închinare și pentru credința sinceră pe care o poartă în Dumnezeu și în Biserica Lui cea sfântă.

În cele ce au urmat, ierarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh, dimpreună cu întreg colectivul de credincioși ai acestei biserici, pentru misiunea pe care o fac în vremurile acestea atipice și pentru râvna aparte pe care o poartă față de Biserica Domnului Hristos. Ca semn al prețuirii și al recunoștinței, Preasfinția Sa a oferit diplome de aprieciere celor care s-au evidențiat în ajutorul oferit și grija deosebită pe care o poartă față de biserica Parohiei Oradea Sfântul Pantelimon.

Diac. Andi Constantin BACTER