Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix a continuat procesul de investiții atât din veniturile proprii ale spitalului cât și din fonduri de la bugetul de stat. S-au realizat obiective în valoare totală de peste 5,3 milioane de lei.

Din fondurile alocate de la „bugetul de stat” s-a realizat dotarea cu un dispozitiv robotizat pentru reeducarea mersului, de tip Lokomat, în valoare de aproape 1,9 milioane de lei.

Din veniturile proprii ale spitalului, s-au realizat lucrări de reparații capitale bazin exterior și canalizare, în valoare de aproape 1.787 milioane de lei, dotare cu aparatură medicală de investigații: aparat de radiodiagnostic digital, defibrilatoare portabile, în valoare de peste 1,46 milioane de lei. S-au făcut investiții importante în IT: licențe antivirus, licențe aferente aplicațiilor informatice utilizate în spital, în valoare de peste 147 de mii de lei.

În cadrul licenţei de dare în administrare privind explorarea resurselor de apă geotermală şi apă minerală terapeutică, aprobată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale, au fost executate lucrările specifice aprobate pentru anul IV de explorare, lucrări asigurate din fondurile proprii ale unității, în valoare de peste 41 de mii de lei.

„Din punct de vedere financiar, spitalul nu înregistrează arierate față de furnizori, facturile fiind achitate în termenul de scadență. Conducerea spitalului adresează și pe această cale mulțumiri personalului propriu pentru profesionalismul manifestat și care a făcut posibilă realizarea celor prezentate mai sus, Ministerului Sănătății, instituțiilor publice colaboratoare precum și tuturor partenerilor contractuali”, se afirmă într-un comunicat semnat de managerul unității medicale, conf. univ. dr. Nicoleta Ramona Suciu.