Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate un numar de 171 bilete de tratament  balnear aferente seriei a şaptea, începând cu data de 11 iunie, pentru stațiunile din România.

Biletele au fost repartizate astfel: Sovata - 2 bilete, Herculane - 9, Buziaș - 2 Covasna - 6, Eforie Nord - 5, Felix - 24, Geoagiu - 4, 1 Mai - 58, Mangalia - 2, Moneasa - 14, Neptun - 2, Ocna  Șugatag - 7, Sangeorz - 10, Tinca - 19, Turda - 2, Vatra Dornei - 3, Tășnad - 2. Acestea se pot ridica de la sediul instituției zilnic, conform programului de lucru, de luni până joi între orele 8.00-15.00, vineri între orele 8.00-13.00 până la data de 6 iunie. Redistribuirea biletelor de tratament va avea loc la data de 7 iunie, începând cu ora 8.00.
Biletele de tratament se eliberează în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special - în original şi în copie- eliberat de medicul de familie sau medicul specialist. Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însoțitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însoțiti, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare. Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să îl ridice.