În perioada 27 mai – 14 iunie va avea loc sesiunea de înscriere a copiilor nou veniți la creșă pentru anul școlar 2024 – 2025 conform Ordinului ME nr. 4018/2024, publicat în Monitorul Oficial în data de 15 martie 2024.

Cu privire la actele necesare înscrierii, ca noutate față de anul trecut, dacă există custodie comună, celălalt părinte trebuie să completeze o declarație cu privire la acordul privind înscrierea la unitatea de învățământ; în ceea ce privește criteriile de departajare, față de sesiunea anterioară de înscriere la creșă, conform legislației mai sus menționate, au intervenit câteva modificări, astfel:  în situația în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinții/reprezentanții legali ai copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere, comisia de înscriere și distribuire din unitatea de învățământ selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei și aplică criteriile de departajare generale și specifice în vederea stabilirii celor care vor fi admiși;

se primește punctaj, respectiv 2 puncte, în cazul familiilor numeroase (părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii).

Actele necesare, precum și cererea tip le puteți vizualiza pe site-ul instituției das-oradea.ro. Dosarele vor putea fi depuse la sediul DAS Oradea, str. Primăriei nr. 42, Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială, în intervalul: luni, marți, miercuri - 7.30 - 16.30, joi - 7.30 - 18.30, vineri - 7.30 - 16.00, cu mențiunea că în ultima zi de depunere, 14 iunie, dosarele vor fi preluate până la ora 12.00, pentru a putea fi evaluate, deoarece afișarea rezultatelor și a numărului de locuri libere rămase după această etapă de înscrieri se va face în data de 14 iunie, ora 14.00, conform prevederilor din OME nr. 4.018 din 15 martie 2024 și online pe aplicația das.hform.ro până la ora 18.30, în data de 13 iunie a.c. Ca urmare a finalizării etapei de reînscriere a copiilor care frecventează creșa în anul școlar 2023 – 2024 și care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2024 - 2025, pentru anul școlar următor Creșa Oradea are un număr de 437 locuri disponibile.