Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bihor a trimis luni, 29 martie, un comunicat de presă privind Programul Cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2021.

Potrivit documentului semnat de Marius Rotar, inspector șef, ITM Bihor va desfăşura, în anul 2021, următoarele acţiuni, conform Programului Cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă - Afecțiunile musculo-scheletice (AMS), sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (în octombrie 2021); Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor - cod. CAEN 41, 42, 43; Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană.

La toate acestea se adaugă o serie de acțiuni în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, care vizează: acțiune de control privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafață, diviziunile CAEN 05, 07, 08; acțiune de verificare a modului în care angajatorii au îndeplinit măsurile pentru normalizarea condițiilor de muncă la locurile de muncă încadrate în condiții deosebite; acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier; acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă, în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere; acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice; acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora; acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 - 9 lucrători) și acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus.