La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Bihor, anul trecut, inspectorii de muncă au efectuat aproape 3.600 de controale, în urma cărora au aplicat peste 5.000 de sancţiuni contravenţionale, din care amenzi de peste 5.800.000 lei.

„În anul 2021, cu accent pe combaterea fenomenului de muncă nedeclarată, combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 și pe consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor, au fost efectuate 3.597 de controale. S-au aplicat 5.022 sancţiuni contravenţionale, din care 467 amenzi în cuantum de 5.811.100 lei şi 4.555 avertismente”, anunță Marius Rotar, inspectorul șef al ITM Bihor.

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului sănătate şi securitate în muncă al ITM Bihor au efectuat în perioada de referinţă 1.536  controale.

„Cu ocazia controalelor efectuate, s-au constatat numeroase abateri de la respectarea aplicării legislaţiei în vigoare şi s-au aplicat 2.218 sancţiuni contravenţionale, din care 53 amenzi, în cuantum de 214.500 lei, şi 2.165 avertismente”, a menționat șeful ITM Bihor.

Potrivit acestuia, în domeniul sănătate şi securitate în muncă, anul trecut, din totalul de 2.218 sancțiuni: 2% (53) au fost amenzi, iar 98% (2.165) au fost avertismente.

În domeniul relaţii de muncă, s-au efectuat 2.061 controale, în urma cărora au fost aplicate 2.804 sancţiuni contravenţionale, din care 414 amenzi, în cuantum de 5.596.600 lei, şi 2.390 avertismente.

Din totalul sancţiunilor aplicate de ITM Bihor anul trecut, 44% (2.218) au fost sancțiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă, iar 56% (2.804) au fost sancțiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

În domeniul relații de muncă, în 2021 din totalul de 2.804 sancţiuni, 181 (adică 6,45 % din total) au fost sancţiuni pentru munca fără forme legale, în cuantum de 4.475.000 lei, iar 2.623 (adică 93,54% din total sancțiuni) au fost sancțiuni pentru neconformităţi, altele decât munca fără forme legale, din care: 301 amenzi în cuantum de 1.121.600 lei (72,7% din total amenzi), iar 2.322 avertismente (97,15% din total avertismente).

Anul trecut, inspectorii de muncă au depistat 380 persoane care prestau activitate nedeclarată în cadrul a 168 unități. Pentru deficienţele constatate, au fost dispuse măsuri pentru intrarea în legalitate.

„Raportul de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor oferă o imagine de ansamblu asupra rolului instituţiei şi modului în care au fost îndeplinite obiectivele propuse în anul 2021, urmându-se Programul propriu de acţiuni, parte a Programului de acţiuni al Inspecţiei Muncii. Acţiunile de control s-au desfășurat în baza necesităţii cercetării operative a evenimentelor, a petițiilor înregistrate, cât și din proprie inițiativă prin efectuarea de controale inopinate, de fond, tematice, împreună sau la solicitarea altor instituţii”, a mai spus Marius Rotar.

Șeful ITM Bihor a precizat că în anul 2021 s-a pus accent pe combaterea fenomenului de muncă nedeclarată şi consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

„Prin acţiunile de control, îndrumare şi informare, ITM Bihor a realizat nu numai o monitorizare constantă a stării de fapt din domeniile vizate, ci şi conştientizarea actorilor implicaţi în importanţa respectării legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă”, a concluzionat Marius Rotar.

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, inspectoratul a colaborat cu autorităţile locale, cu reprezentanţii partenerilor sociali, cu diferite instituţii publice cu atribuţii de control sau cu organizaţii patronale sau sindicale. În desfăşurarea actelor de control, inspectorii de muncă au beneficiat de sprijinul jandarmeriei şi al poliţiei.