Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea păduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), generația hibernantă la pomii fructiferi. Tratamentul se aplică în perioada repausului vegetativ - pornirea în vegetație, în vederea reducerii rezervei biologice a dăunătorilor care iernează pe ramuri şi scoarță.

 

Se mai combat: ouă hibernante de afide şi păianjeni, aflate în diferite stadii de dezvoltare. Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre produsele:

1. Mospilan 20SG – 0,045% + Toil – 0,5% sau

2. Estiuoil (Yagos - a doua denumire comercială) - 3,75 - 15 l/ha.

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor omologate în România.     

Tratamentul se efectuează la temperaturi de peste 5 grade Celsius, în zile insorite, fără vânt, aplicând o îmbăiere completă a pomilor. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 1 martie - până în faza de urechiușă de șoarece la măr şi păr. Tot în această perioadă se va avea în vedere eliminarea cuiburilor de omizi care au rezistat peste iarnă pe ramuri şi trunchiuri.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se va verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor. După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.