Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul tratamentul pentru combaterea gărgăriţei florilor de măr (Anthonomus pomorum).

Odată cu creșterea temperaturilor și începerea dezmuguritului, apar adulții dăunătorului din locurile de hibernare (sol și crăpăturile scoarței), care atacă mugurii vegetativi și floriferi unde își depun ouăle. Cele mai mari pagube însă le provoacă  larvele acestora care după eclozare se hrănesc cu organele interne ale florilor. Se mai combat insecte, afide, defoliatoare, rapănul și făinarea.

Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. Poleci - 0,05%  + Chorus - 0.5 kg/ha, sau                                                                                                                                         

2. Mavrik 2F - 0,05% + Luna Experience - 0.75 l/ha, sau

3. Poleci - 0.05% + Fontelis - 0.75 l/ha.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România.

Ca metode agrotehnice si biologice se recomandă prelucrarea solului de sub coroana pomilor si instalarea de brâie capcană pe trunchiul pomilor.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: mugurii florali dezmuguriţi.

Tratamentul se repeta la scuturarea petalelor (10-15% petale scuturate), utilizind un alt amestec din cele mai sus mentionate.    .

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se va verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor. După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.