Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea acarienilor eriofizi şi tetranichizi (Eriophis vitis şi Tetranycus urticae) la vița de vie.

Tratamentul se aplica impotriva acarienilor (paianjenilor) care au iernat în solzii mugurilor de la baza lăstarilor sau în crăpăturile scoarței şi care devin activi la dezmugurit. Se mai combate făinarea la vița de vie.

Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. Vertimec 1,8 EC - 1 l/ha + Cosavet - 3kg/ha sau

2. Nissorun 10WP - 0,5kg/ha + Kumulus DF - 0,3% sau                        

3. Envidor 240 SC - 0,4% + Thiovit Jet 80WG - 0,3%.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la dezmugurit - începutul creşterii lăstarilor.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani.

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului. Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare, precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016 - se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.